suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ranuan kunta

Kuljetuspalvelut vaikeavammaisille henkilöille

  • Palvelu
  • Ranua
  • Julkinen palvelu

Vaikeavammaisten kuljetuspalveluja järjestetään vammaispalvelulain nojalla henkilöille, joilla on pitkäaikaisesti liikkumisen vaikeuksia, eivätkä he vamman tai sairauden takia kykene käyttämään joukkoliikennettä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Palvelua voi käyttää työssäkäyntiin, opiskeluun, asiointiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja virkistykseen kotikunnassa ja lähialueella.

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua ei myönnetä lääkäri-, kuntoutus- ja terveydenhuollon matkoihin, joihin voi saada Kelan korvausta sairausvakuutuslain mukaisesti. Kuljetuspalveluihin voidaan tarvittaessa myöntää saattajaoikeus, jolloin kuljetuspalveluasiakkaalla saa olla mukana oma saattaja maksutta kuljetuspalvelumatkoilla.

Toimi näin

Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua haetaan kirjallisella hakemuslomakkeella.

Sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja on tällöin hakijaan yhteydessä seitsemän (7) arkipäivän kuluessa siitä, kun hakemus tarvittavine liitteineen on saapunut vammaissosiaalityön palveluihin palvelutarpeen selvittämisen aloittamiseksi. Palvelutarpeen arviointi tehdään yhdessä asiakkaan ja tarvittavien verkostojen kanssa.

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan ajan tasalla oleva terveydenhuollon lausunto, josta ilmenee henkilön vamma tai sairaus, sekä miten vamma tai sairaus vaikeuttaa henkilön liikkumista ja julkisten liikennevälineiden käyttämistä.

Kenelle ja millä ehdoin

Kuljetuspalveluihin ovat oikeutettuja ne, joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jotka eivät voi vammansa tai sairautensa vuoksi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Kuljetuspalveluasiakas maksaa kuljetuspalvelumatkasta julkisen taksan mukaisen omavastuun. Mikäli kuljetuspalveluun liittyy saattajaoikeus, saattaja kulkee maksutta kuljetuspalvelumatkoilla.

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Perustiedot

Palvelusta vastaaRanuan kunta
Alue Ranua
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Ranuan kunta
Päivitetty: 8.2.2021