suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Keuruun kaupunki

Kuljetuspalvelut SHL

  • Palvelu
  • Keuruu
  • Julkinen palvelu

Yksilöllisiä liikkumista tukevia kuljetuspalveluita järjestetään henkilölle, pääsääntöisesti ikääntyneille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään palveluliikennettä tai muuta julkista liikennevälinettä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia. Liikkumisen tuen tarkoituksena on hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen sekä eriarvoisuuden ja syrjäytymisen torjuminen ja vähentäminen. Kuljetuspalveluilla tuetaan osaltaan itsenäisesti suoriutumista ja omatoimisuutta sekä kotona asumista. Sairausvakuutuskorvattavat esim. lääkäri-, tutkimus- ja hoitokäyntimatkat kuuluvat Kelan korvauksen piiriin, niihin ei voi käyttää sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua. Matkoja voidaan tehdä vain Keuruun alueella enintään kahdeksan (8) yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa.

Toimi näin

Hae kirjallisella hakemuksella, jonka liitteeksi toimitettava toimintakykyä kuvaava lääkärinlausunto.

Kenelle ja millä ehdoin

Kuljetuspalveluihin ovat oikeutettuja ne, joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jotka eivät voi vammansa tai sairautensa vuoksi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Palvelu on maksullinen.

Kuljetuksesta peritään asiakasmaksu, joka perustuu matkan pituuteen ja linja-autoliikenteen taksoihin.

Tausta ja lainsäädäntö

Välttämättömästi tarvittavat, kohtuulliset kuljetuspalvelut järjestetään henkilölle, joka ei vamman tai sairauden takia tai ikääntyneiden kyseessä ollessa liikkumisvaikeuksien, muistisairauden tai vähävaraisuuden takia kykene käyttämään joukkoliikennevälineitä. Palvelua voi käyttää työssäkäyntiin, opiskeluun, asiointiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja virkistykseen kotikunnassa ja lähialueella. Matkustajalla voi tarvittaessa olla mukanaan saattaja.

Kuljetukset voidaan toteuttaa taksilla, kutsutaksilla tai yhteiskuljetuksia järjestämällä.

Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKeuruun kaupunki
Palvelusta vastaaKeuruun kaupunki
Alue Keuruu
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Keuruun kaupunki
Päivitetty: 4.6.2020