suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Nokian kaupunki

Kuljetuspalvelu vammaispalvelulain mukaan

  • Palvelu
  • Nokia
  • Julkinen palvelu

Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua voi saada henkilö, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi kykene käyttämään julkisia kulkuneuvoja ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Kuljetuspalvelua myönnetään asiointi- ja virkistysmatkoihin sekä työ- ja opiskelumatkoihin. Kuukaudessa myönnetään vähintään 18 yhdensuuntaista jokapäiväiseen elämään liittyvää matkaa. Työ- ja opiskelumatkoja korvataan työn ja opiskelun kannalta tarpeellinen määrä. Matkat myönnetään joko määräajaksi tai toistaiseksi. Kuljetuspalveluun liittyy saattajapalvelu. Saattajana voi toimia taksinkuljettajan lisäksi omainen tai tuttava.

Kuljetuspalvelut toteutetaan matkojen yhdistelyn periaatteella. Matkojen välityksestä ja yhdistelystä vastaa Tuomi Logistiikan kuljetustenohjauskeskus Kuohke. Kuljetustenohjauskeskus yhdistelee samaan aikaan samaan suuntaan kulkevien asiakkaiden matkoja. Yhdistellyistä matkoista voidaan poiketa ainoastaan vammasta tai sairaudesta johtuvasta erityisen perustellusta syystä. Vamman tai sairauden vaatimat yksilölliset erityistarpeet poikkeaviin matkajärjestelyihin arvioidaan annettujen selvitysten pohjalta.

Toimi näin

Kuljetuspalvelua ja siihen liittyvää saattajapalvelua voit hakea vammaispalvelutoimistosta. Hakemukseen liitetään lääkärinlausunto ja/tai asiantuntijalausunto tai vastaavat tiedot sisältävä lääkärin tai fysioterapeutin epikriisi, jossa on kuvattu liikkumisesi vaikeudet ja vaikeavammaisuus. Työ- ja opiskelumatkahakemukseen tulee liittää selvitys työ- ja opiskelupaikasta.

Kenelle ja millä ehdoin

Kuljetuspalvelu on tarkoitettu henkilöille, joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja ei kykene sen vuoksi käyttämään julkisia kulkuneuvoja ilman suuria vaikeuksia.

Palvelu on maksullinen.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaNokian kaupunki
Palvelusta vastaaNokian kaupunki
Alue Nokia
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Nokian kaupunki
Päivitetty: 24.3.2020