suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vantaan kaupunki

Kouluterveydenhuolto

  • Palvelu
  • Vantaa
  • Julkinen palvelu

Kouluterveydenhuoltoon kuuluu oppilaiden terveydenhoito, terveysneuvonta, erikoistutkimuksiin ohjaaminen ja koulujen terveydellisten olojen valvonta. Kouluterveydenhuollossa huolehditaan äkillisesti koulupäivän aikana sairastuneen lapsen ja koulutapaturmien ensiavusta ja hoitoon ohjaamisesta.

Kouluterveydenhuollolla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa lasten ja nuorten terveyskäyttäytymiseen sekä perheiden tukemiseen, sillä se tavoittaa kaikki lasten ja nuorten ikäluokat. Kouluterveydenhuolto edistää koko koulu- ja opiskeluyhteisön hyvinvointia ja terveyttä sekä toimii oppilashuollossa moniammatillisesti ja perhekeskeisesti varhaisen puuttumisen periaatteella.

Tehtävinä on oppilaiden terveydenhoito, terveysneuvonta, tutkimuksiin ohjaaminen ja koulujen terveydellisten olojen valvonta.

Koulutapaturmien ensiavusta huolehditaan yhdessä koulun muun henkilöstön kanssa, mutta sairaanhoito ei kuulu kouluterveydenhuoltoon.

Kouluterveydenhuollon lakisääteisen hammashuollon järjestäminen on sosiaali- ja terveysviraston suun terveydenhuollon liikelaitoksen vastuulla.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on tarkoitettu Vantaalla koulua käyville oppilaille.

Tausta ja lainsäädäntö

Kouluterveydenhuollon tarkoituksena on seurata oppilaan kasvua ja kehitystä ja edistää hänen terveyttään ja hyvinvointiaan. Kouluterveydenhuollon vastuulla ovat myös kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä vanhempien ja huoltajien tukeminen kasvatustyössä. Terveystarkastuksia järjestetään jokaisella vuosiluokalla.

Kouluterveydenhuolto osallistuu oppilaan erityisen tuen tarpeen tunnistamiseen. Jos oppilaalla on pitkäaikaissairauksia tai hän tarvitsee jatkotutkimuksia ja -hoitoa, kouluterveydenhuolto ohjaa asiassa eteenpäin. Jos oppilaalle ja mahdolliselle saattajalle aiheutuu kouluterveydenhuoltoon liittyvästä matkasta kuluja, ne korvataan hänelle.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaVantaan kaupunki
Palvelusta vastaaVantaan kaupunki
Alue Vantaa
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Vantaan kaupunki
Päivitetty: 27.1.2022