suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Siuntion kunta

Kouluterveydenhuolto

  • Palvelu
  • Siuntio
  • Julkinen palvelu

Kouluterveydenhuolto jatkaa neuvolassa aloitettua lapsen terveydentilan pitkäaikaisseurantaa. Kaikille peruskoulun oppilaille kuuluu maksuton kouluterveydenhuolto, johon sisältyy terveydenhoitajan ja lääkärin palvelut.Kouluterveydenhuollon tavoitteena on oppilaan terveen kasvun ja kehityksen seuranta ja vahvistaminen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen yhteistyössä oppilaan, huoltajien, opettajien ja oppilashuollon muun henkilöstön kanssa.Laajoihin terveystarkastuksiin sisältyy sekä terveydenhoitajan että lääkärin tarkastus ja ne toteutetaan 1., 5. ja 8. vuosiluokalla. Terveystarkastusten lisäksi terveydenhoitaja pyrkii tapaamaan jokaisen koulun oppilaan lukuvuoden aikana. Lisäksi on aina mahdollista varata oma aika terveydenhoitajan vastaanotolle.Kouluterveydenhuollossa hoidetaan myös rokotuksiin, ehkäisyyn, mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön liittyviä asioita. 

Kodin ja koulun yhteistyö perussairauksiin liittyvissä asioissa:

Jos lapsellanne on perussairaus (esim. diabetes, epilepsia, astma, vakava allergia), josta koululla on hyvä tietää, ottakaa yhteyttä luokanopettajaan/luokanohjaajaan. Koulussa tapahtuva oppilaan pitkäaikaissairauden lääkitseminen perustuu sopimukseen kodin kanssa. Oppilas huolehtii koulupäivän aikana tarvitsemistaan lääkkeistä (esim. astma- ja särkylääke, antibiootti, silmätippa) ja annostelusta, tai koulun kanssa yksilöllisesti sopien. Vapaaehtoisuuteen perustuen voitte toimittaa myös kirjallisen infon lapsen sairaudesta, hoidosta ja lääkityksestä lapsen kuvan kera koululla olevaan terveyskansioon hätätilanteiden varalle. Vanhempien vastuulla on, että koululla on ajan tasalla olevat tiedot lapsen sairauteen liittyvistä lääkityksistä, hoito-ohjeista ja lääkitys ensiaputilanteita varten on myös koulussa joko lapsella itsellä mukana tai sovitusti koulun ensiapukaapissa säilytyksessä. 

Kouluterveydenhuoltoon ei kuulu oppilaiden sairaanhoito, mutta koulutapaturmat hoidetaan yhdessä koulun muun henkilökunnan kanssa. Päivän aikana sattuvissa tapaturmissa ensimmäinen paikalle osuva antaa ensiavun, tarvittaessa voidaan pyytää terveydenhoitaja paikalle tai ohjata oppilas terveydenhoitajan vastaanotolle. Selvissä sairastapauksissa opettaja voi suoraan ohjata oppilaan kotiin. Vanhojen tapaturmien ja sairauksien hoito kuuluu omalle lääkärille.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Kouluterveydenhuoltoon liittyvät lait

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSiuntion kunta
Palvelusta vastaaSiuntion kunta
Alue Siuntio
Palvelun kieletenglanti, suomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Siuntion kunta
Päivitetty: 1.9.2020