suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Kouluterveydenhuolto

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Porvoon kaupunki
Alue: Porvoo
Palvelun kielet: suomi, ruotsi

Kouluterveydenhuolto on tarkoitettu kaikille peruskoulun oppilaille. Huoltajana voit olla yhteydessä lapsen kasvuun, kehitykseen, terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Kouluterveydenhuoltoon kuuluu ehkäisevä terveydenhuolto, joka pyrkii siihen että oppilas voi kokonaisvaltaisesti hyvin koko kouluajan. Koululaisen kasvua, yksilöllistä kehitystä ja sosiaalisten taitojen kypsymistä seurataan kouluterveydenhoitajan, koululääkärin tarkastuksin. Oppilaan ohjaaminen terveisiin elämäntapoihin ja tukeminen eri kehitysvaiheissa on kodin, koulun ja terveydenhuollon yhteinen tehtävä. Kouluterveydenhuollon ehkäisevään terveydenhuoltoon kuuluu: kasvun ja kehityksen seuraaminen, psyykkisen kehityksen ja itseluottamuksen tukeminen, ohjaus terveisiin elämäntapoihin, erityisseuranta niille oppilaille, joilla voi olla terveysriskejä, yhteistyö vanhempien ja opettajien kanssa sekä verkostotyö muun oppilashuoltohenkilökunnan kanssa.

Jokaisessa koulussa on oma kouluterveydenhoitaja, joka on tavoitettavissa isoissa kouluissa koulupäivien aikana ja pienemmissä kouluissa sovittuina päivinä. Kouluterveydenhoitajaan saat helposti yhteyttä myös puhelimitse, Wilman kautta tai sähköpostitse kaikkina arkipäivinä.

Lisätietoa löytyy Porvoon kaupungin verkkosivuilta (Näin asioit-välilehti).


Tausta ja lainsäädäntö

Kouluterveydenhuollon tarkoituksena on seurata oppilaan kasvua ja kehitystä ja edistää hänen terveyttään ja hyvinvointiaan. Kouluterveydenhuollon vastuulla ovat myös kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä vanhempien ja huoltajien tukeminen kasvatustyössä.

Kouluterveydenhuolto voi osallistua oppilaan erityisen tuen tarpeen tunnistamiseen. Jos oppilaalla on pitkäaikaissairauksia tai hän tarvitsee jatkotutkimuksia ja -hoitoa, kouluterveydenhuolto ohjaa asiassa eteenpäin. Jos oppilaalle ja mahdolliselle saattajalle aiheutuu kouluterveydenhuoltoon liittyvästä matkasta kuluja, ne korvataan hänelle.


Palvelun toteuttaa: 
Porvoon kaupunki