suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vantaan kaupunki

Kouluterveydenhuollon terveystarkastukset

  • Palvelu
  • Vantaa
  • Julkinen palvelu

Terveystarkastuksissa arvioidaan monipuolisesti oppilaan fyysistä ja psykososiaalista terveydentilaa ja hyvinvointia. Laajoissa terveystarkastuksissa selvitellään lisäksi vanhempien ja koko perheen hyvinvointia. Terveystarkastuksiin sisältyy aina yksilöllinen terveysneuvonta.

Terveystarkastuksissa pyritään löytämään ne lapset ja nuoret, jotka saattavat tarvita tehostetumpaa tukea tai seurantaa tulevaisuudessa.

Terveydenhoitaja tapaa oppilaat vuosittain määräaikaisissa terveystarkastuksiss. Määräaikainen terveystarkastus järjestetään kaikille ennalta määriteltyyn ikä- tai vuosiluokkaan tai muuhun erityisryhmään kuuluville. Koululääkäri tapaa oppilaat laajoissa terveystarkastuksissa 1., 5. ja 8. luokalla.

Tarkastuksissa korostuvat oppilaan omien voimavarojen tukeminen, terveyden edistäminen ja omien vahvuuksien löytäminen, mahdollisten terveysongelmien ennaltaehkäisy sekä terveysneuvonta.

Terveystarkastusten lisäksi järjestetään yksilöllisen tarpeen mukaan ylimääräisiä tapaamisia.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on tarkoitettu Vantaalla koulua käyville oppilaille.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Ikäkauteen liittyvässä terveystarkastuksessa kiinnitetään huomiota kussakin elämänvaiheessa ajankohtaisiin asioihin. Lastenneuvola järjestää lapselle laajan terveystarkastuksen neljän kuukauden, 18 kuukauden ja 4 vuoden iässä. Tarkastuksissa käsitellään lapsen terveyteen, kasvuun ja kehitykseen sekä mahdollisiin erityistarpeisiin liittyviä seikkoja.

Koululaisten laajat terveystarkastukset järjestetään ensimmäisellä, viidennellä ja kahdeksannella luokalla. Lapsen tai nuoren kasvun ja kehityksen lisäksi tarkastuksessa arvioidaan koko perheen hyvinvointia. Opiskeluterveydenhuollon järjestämissä terveystarkastuksissa tarkastellaan opiskelijan terveyttä ja hyvinvointia sekä muita opiskeluun vaikuttavia seikkoja kokonaisuutena.

Ikääntyneille tarjottavissa terveystarkastuksissa voidaan perustutkimusten lisäksi selvittää muun muassa muistia, toimintakykyä, mielenvireyttä ja itsenäistä suoriutumista. Nämä tarkastukset järjestää terveyskeskus.

Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaVantaan kaupunki
Palvelusta vastaaVantaan kaupunki
Alue Vantaa
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Vantaan kaupunki
Päivitetty: 19.5.2022