suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vantaan kaupunki

Kouluterveydenhuollon terveystarkastukset, 7. luokka

  • Palvelu
  • Vantaa
  • Julkinen palvelu

Vanhemmat ja nuori täyttävät terveystarkastusta varten terveyskyselylomakkeen. Yhteistyössä vanhempien kanssa selvitetään nuoren ja perheen hyvinvointia sekä elinoloja. Keskustellaan mielialasta, opiskelun ja arjen sujumisesta sekä sosiaalisista suhteista. Kiinnitetään huomio nuoren ja perheen vahvuuksiin ja voimavaroihin.

Lisäksi terveystarkastuksessa tutkitaan nuoren fyysistä vointia. Pituuden ja painon mittauksen, kasvun arvioinnin ja haastattelun yhteydessä arvioidaan myös nuoren muita mahdollisia fyysisiä tai kehityksellisiä pulmia. Ryhti tarkastetaan erityisesti pojilta ja niiltä tytöiltä, joilla kuukautisten alkamisesta on alle vuosi.

Seksuaaliterveyteen liittyvistä asioista keskustellaan tilanteen mukaan nuoren kanssa kahden kesken. Vanhemmilta tai nuorelta saadaan mahdollisten aikaisempien hoitojaksojen sairauskertomukset, joista selviää suunniteltu seurannan ja lisätuen tarve.

Tarkastuksessa hyödynnetään terveys- ja hyvinvointisuunnitelman tietoja tai mahdollisesti terveydenhoitajan ja opiskeluhuollossa esiin tulleita asioita. 

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelut on tarkoitettu Vantaalla koulu käyville 7. luokan oppilaille.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Ikäkauteen liittyvässä terveystarkastuksessa kiinnitetään huomiota kussakin elämänvaiheessa ajankohtaisiin asioihin. Lastenneuvola järjestää lapselle laajan terveystarkastuksen neljän kuukauden, 18 kuukauden ja 4 vuoden iässä. Tarkastuksissa käsitellään lapsen terveyteen, kasvuun ja kehitykseen sekä mahdollisiin erityistarpeisiin liittyviä seikkoja.

Koululaisten laajat terveystarkastukset järjestetään ensimmäisellä, viidennellä ja kahdeksannella luokalla. Lapsen tai nuoren kasvun ja kehityksen lisäksi tarkastuksessa arvioidaan koko perheen hyvinvointia. Opiskeluterveydenhuollon järjestämissä terveystarkastuksissa tarkastellaan opiskelijan terveyttä ja hyvinvointia sekä muita opiskeluun vaikuttavia seikkoja kokonaisuutena.

Ikääntyneille tarjottavissa terveystarkastuksissa voidaan perustutkimusten lisäksi selvittää muun muassa muistia, toimintakykyä, mielenvireyttä ja itsenäistä suoriutumista. Nämä tarkastukset järjestää terveyskeskus.

Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaVantaan kaupunki
Palvelusta vastaaVantaan kaupunki
Alue Vantaa
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Vantaan kaupunki
Päivitetty: 30.11.2021