suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Sosiaali- ja terveystoimiala, Helsingin kaupunki

Kouluterveydenhuollon terveystarkastukset, 7. luokka

  • Palvelu
  • Helsinki
  • Julkinen palvelu

Yläasteella aloittava oppilas osallistuu terveystarkastukseen vanhempien tai huoltajien kanssa. Terveystarkastus voidaan tehdä kesällä ennen koulun alkua. Vanhemmat ja nuori täyttävät terveystarkastusta varten terveyskyselylomakkeen (Tekoul-35). Yhteistyössä vanhempien kanssa selvitetään nuoren ja perheen hyvinvointia sekä elinoloja. Keskustellaan mielialasta, opiskelun ja arjen sujumisesta sekä sosiaalisista suhteista. Kiinnitetään huomio nuoren ja perheen vahvuuksiin ja voimavaroihin. Linkki lomakkeisiin löytyy oikeasta palkista.

Lisäksi terveystarkastuksessa tutkitaan nuoren fyysistä vointia. Pituuden ja painon mittauksen, kasvun arvioinnin ja haastattelun yhteydessä arvioidaan myös nuoren muita mahdollisia fyysisiä tai kehityksellisiä pulmia; tarvittaessa konsultoidaan lääkäriä. Ryhti tarkastetaan erityisesti pojilta ja niiltä tytöiltä, joilla kuukautisten alkamisesta on alle vuosi. Tiedot puberteettikehityksestä mm. mahdollisesta kuukautisten alkamisesta kirjataan. Seksuaaliterveyteen liittyvistä asioista keskustellaan tilanteen mukaan nuoren kanssa kahden kesken. Vanhemmilta tai nuorelta saadaan mahdollisten aikaisempien hoitojaksojen sairauskertomukset, joista selviää suunniteltu seurannan ja lisätuen tarve. Terveysneuvonnan keinoin edistetään nuoren terveyttä keskustelemalla nuoren ja koko perheen terveystottumuksista. Tarkastuksessa hyödynnetään terveys- ja hyvinvointisuunnitelman tietoja tai mahdollisesti terveydenhoitajan ja opiskeluhuollossa esiin tulleita asioita.

Kenelle ja millä ehdoin

Oikeus oppilashuoltoon kuuluu jokaiselle oppilaalle.

Koululaiset

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilashuoltoon. Sillä tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon tavoitteena on havaita ja puuttua oppilaiden ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oppilashuoltopalveluihin kuuluvat muun muassa kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta. Oppilashuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö.

Kaikissa kouluissa toimii oppilashuoltoryhmä, jota johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Ryhmän tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää oppilashuoltoa yhteisöllisesti siten, että kaikilla on terveellinen, turvallinen ja esteetön kouluympäristö.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHelsingin kaupunki
Palvelusta vastaaSosiaali- ja terveystoimiala, Helsingin kaupunki
Alue Helsinki
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Sosiaali- ja terveystoimiala, Helsingin kaupunki
Päivitetty: 25.1.2022