suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Sosiaali- ja terveystoimiala, Helsingin kaupunki

Kouluterveydenhuollon terveystarkastukset, 6. luokka

  • Palvelu
  • Helsinki
  • Julkinen palvelu

Terveydenhoitajan tekemä nivelvaiheen terveystarkastus sisältää oppilaan terveyden, kasvun ja hyvinvoinnin seurannan ja arvioinnin. Terveystarkastuksessa selvitetään lapsen mielialaa, koulutyöstä ja arjesta selviytymistä sekä sosiaalisia suhteita.

Pituuden ja painon mittauksen, kasvun arvioinnin ja haastattelun yhteydessä arvioidaan myös lapsen muita mahdollisia fyysisiä tai kehityksellisiä pulmia; tarvittaessa konsultoidaan lääkäriä. Ryhti tarkastetaan. Tiedot puberteettikehityksestä mm. mahdollisesta kuukautisten alkamisesta kirjataan. Seksuaaliterveyteen liittyvistä asioista keskustellaan tilanteen mukaan lapsen kanssa kahden kesken.

Terveysneuvonnan keinoin edistetään lapsen terveyttä sekä vahvistetaan ja tuetaan lapsen ja perheen voimavaroja. Päivitetään yksilöllinen hyvinvointi- ja terveyssuunnitelma yhdessä lapsen tai hänen perheensä kanssa. Terveydenhoitaja huolehtii, että lapsen terveystiedot ovat ajan tasalla ja vastaa tietojen siirtymisestä yläkoulun terveydenhoitajalle yhdessä lapsen ja huoltajien kanssa.

Muita luokkia

Starttiluokka: 1. luokan laaja terveystarkastus. Starttiluokalla selvitetään moniammatillisen työryhmän toimesta tukitoimien jatkotarve ja opetuksen järjestäjä arvioi lapsen tulevan koulumuodon.

Valmistava luokka: Noudatetaan luokka-asteen mukaista terveystarkastusohjelmaa.

Muut erityisoppilaat (pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaat, monimuoto-, EHA-tai kotiopetuksessa olevat ym.): Noudatetaan luokka-asteen mukaista terveystarkastusohjelmaa.

Kenelle ja millä ehdoin

Koululaiset

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Ikäkauteen liittyvässä terveystarkastuksessa kiinnitetään huomiota kussakin elämänvaiheessa ajankohtaisiin asioihin. Lastenneuvola järjestää lapselle laajan terveystarkastuksen neljän kuukauden, 18 kuukauden ja 4 vuoden iässä. Tarkastuksissa käsitellään lapsen terveyteen, kasvuun ja kehitykseen sekä mahdollisiin erityistarpeisiin liittyviä seikkoja.

Koululaisten laajat terveystarkastukset järjestetään ensimmäisellä, viidennellä ja kahdeksannella luokalla. Lapsen tai nuoren kasvun ja kehityksen lisäksi tarkastuksessa arvioidaan koko perheen hyvinvointia. Opiskeluterveydenhuollon järjestämissä terveystarkastuksissa tarkastellaan opiskelijan terveyttä ja hyvinvointia sekä muita opiskeluun vaikuttavia seikkoja kokonaisuutena.

Ikääntyneille tarjottavissa terveystarkastuksissa voidaan perustutkimusten lisäksi selvittää muun muassa muistia, toimintakykyä, mielenvireyttä ja itsenäistä suoriutumista. Nämä tarkastukset järjestää terveyskeskus.

Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHelsingin kaupunki
Palvelusta vastaaSosiaali- ja terveystoimiala, Helsingin kaupunki
Alue Helsinki
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Sosiaali- ja terveystoimiala, Helsingin kaupunki
Päivitetty: 20.5.2022