suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vantaan kaupunki

Kouluterveydenhuollon terveystarkastukset, 5. luokka

  • Palvelu
  • Vantaa
  • Julkinen palvelu

  1. luokan laaja terveystarkastus sisältää terveydenhoitajan ja lääkärin tekemän tarkastuksen. Vanhemmat tai huoltajat osallistuvat lääkärin tekemään terveystarkastukseen.  

Terveydenhoitajan tekemä terveystarkastus sisältää oppilaan terveyden, kasvun ja hyvinvoinnin seurannan ja arvioinnin. Terveystarkastuksessa selvitetään lapsen mielialaa, koulutyöstä ja arjesta selviytymistä sekä sosiaalisia suhteita. Lapsen kasvu ja kehitys tutkitaan. Terveysneuvonnan keinoin edistetään lapsen terveyttä sekä vahvistetaan ja tuetaan lapsen ja perheen voimavaroja.

Terveydenhoitajan tarkastuksessa käydään läpi lapsen täyttämä terveyskyselylomake (THL - 5. luokan oppilaan esitietolomake) sekä vanhempien täyttämä terveyskyselylomake (THL 5. luokan vanhempien esitietolomake).

Terveystarkastuksessa arvioidaan yläasteelle siirtymistä varten tarvittavia mahdollisia tukitoimia tai lisätutkimuksia. Valtakunnallisissa ohjeissa ei mainita näön, värinäön tai kuulon tutkimusta, mutta värinäön tutkiminen on suositeltavaa jo tässä vaiheessa.

Tässä ikävaiheessa on keskeistä huomioida puberteettivaihe ja arvioida ryhtiä, sillä useimpien lasten nopean kasvun vaihe on vielä edessä, ja on riski että sen aikana aiemmin vähäinen skolioosi pahenee nopeasti. Varmistetaan, että mahdolliset todetut krooniset sairaudet ovat asianmukaisessa hoidossa, ja että lapsella itsellään on riittävästi tietoa sairaudestaan ja sen hoidosta.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on tarkoitettu Vantaalla koulua käyville 5. luokan oppilaille.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Ikäkauteen liittyvässä terveystarkastuksessa kiinnitetään huomiota kussakin elämänvaiheessa ajankohtaisiin asioihin. Lastenneuvola järjestää lapselle laajan terveystarkastuksen neljän kuukauden, 18 kuukauden ja 4 vuoden iässä. Tarkastuksissa käsitellään lapsen terveyteen, kasvuun ja kehitykseen sekä mahdollisiin erityistarpeisiin liittyviä seikkoja.

Koululaisten laajat terveystarkastukset järjestetään ensimmäisellä, viidennellä ja kahdeksannella luokalla. Lapsen tai nuoren kasvun ja kehityksen lisäksi tarkastuksessa arvioidaan koko perheen hyvinvointia. Opiskeluterveydenhuollon järjestämissä terveystarkastuksissa tarkastellaan opiskelijan terveyttä ja hyvinvointia sekä muita opiskeluun vaikuttavia seikkoja kokonaisuutena.

Ikääntyneille tarjottavissa terveystarkastuksissa voidaan perustutkimusten lisäksi selvittää muun muassa muistia, toimintakykyä, mielenvireyttä ja itsenäistä suoriutumista. Nämä tarkastukset järjestää terveyskeskus.

Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaVantaan kaupunki
Palvelusta vastaaVantaan kaupunki
Alue Vantaa
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Vantaan kaupunki
Päivitetty: 27.10.2021