suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Kouluterveydenhuollon terveystarkastukset, 10. luokka

  • Palvelu
  • Helsinki
  • Julkinen palvelu

Mahdollista syrjäytymisriskiä pyritään vähentämään moniammatillisen yhteistyön keinoin esimerkiksi opinto-ohjaajan ja kuraattorin kanssa. Ammatinvalintaan vaikuttavia terveydellisiä asioita käsitellään ja ohjataan mahdolliseen jatkoselvittelyyn.

Tarkastuksessa huomioidaan nuoren seksuaaliterveyteen ja mahdolliseen seurusteluun liittyvät asiat, mahdollinen päihteiden käyttö sekä muut kysymykset ...

Toimi näin

Kenelle ja millä ehdoin

Oikeus oppilashuoltoon kuuluu jokaiselle oppilaalle.

Koululaiset

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilashuoltoon. Sillä tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon tavoitteena on havaita ja puuttua oppilaiden ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oppilashuoltopalveluihin kuuluvat muun muassa kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta. Oppilashuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö.

Kaikissa kouluissa toimii oppilashuoltoryhmä, jota johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Ryhmän tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää oppilashuoltoa yhteisöllisesti siten, että kaikilla on terveellinen, turvallinen ja esteetön kouluympäristö.

Palvelun toteuttaa

Helsingin kaupunki

Palvelusta vastaa

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala, Helsingin kaupunki
Tekstistä vastaa: Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala, Helsingin kaupunki
Päivitetty: 8.6.2023