suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vantaan kaupunki

Kouluterveydenhuollon terveystarkastukset, 1. luokka

  • Palvelu
  • Vantaa
  • Julkinen palvelu

Ensimmäisen luokan laaja terveystarkastus sisältää terveydenhoitajan ja lääkärin tekemän tarkastuksen. Koulun terveydenhoitaja saa päiväkodin palautteen, tiedot neuvolaseurannasta, mahdollisista kouluvalmiustutkimuksista, puheterapiasta ym. päiväkodin kanssa pidettävässä nivelpalaverissa ennen terveystarkastusta.

Terveydenhoitajan tarkastuksessa arvioidaan lapsen fyysistä ja psyykkistä terveydentilaa. Lapsen ja perheen kanssa keskustellaan koulunkäynnin sujumisesta, lapsen mielialasta, kaverisuhteista ja muista jokapäiväisen hyvinvoinnin osa-alueista. Terveystarkastuksessa otetaan huomioon koko perheen hyvinvointi ja erityisesti lapsen uuden elämänvaiheen mukanaan tuomat muutokset liittyen koulun aloittamiseen. Kartoitetaan perheen voimavaroja ja huolenpitoa lapsesta. Selvitetään koululaisen riskit perinnöllisiin sairauksiin.

Lapsen kasvua ja kehitystä seurataan tutkimalla pituus, paino, ryhti, puberteettikehitys sekä näkö, kuulo ja verenpaine. Tarvittaessa annetaan rokotusohjelman mukaisia rokotuksia.

Peruskoulun 1. luokalla tehtävään laajaan terveystarkastukseen kuuluu lääkärintarkastus. Lääkäri tekee lapselle kliinisen tutkimuksen ja arvioi seulatutkimusten tulokset.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on tarkoitettu vantaalaisille.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Ikäkauteen liittyvässä terveystarkastuksessa kiinnitetään huomiota kussakin elämänvaiheessa ajankohtaisiin asioihin. Lastenneuvola järjestää lapselle laajan terveystarkastuksen neljän kuukauden, 18 kuukauden ja 4 vuoden iässä. Tarkastuksissa käsitellään lapsen terveyteen, kasvuun ja kehitykseen sekä mahdollisiin erityistarpeisiin liittyviä seikkoja.

Koululaisten laajat terveystarkastukset järjestetään ensimmäisellä, viidennellä ja kahdeksannella luokalla. Lapsen tai nuoren kasvun ja kehityksen lisäksi tarkastuksessa arvioidaan koko perheen hyvinvointia. Opiskeluterveydenhuollon järjestämissä terveystarkastuksissa tarkastellaan opiskelijan terveyttä ja hyvinvointia sekä muita opiskeluun vaikuttavia seikkoja kokonaisuutena.

Ikääntyneille tarjottavissa terveystarkastuksissa voidaan perustutkimusten lisäksi selvittää muun muassa muistia, toimintakykyä, mielenvireyttä ja itsenäistä suoriutumista. Nämä tarkastukset järjestää terveyskeskus.

Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaVantaan kaupunki
Palvelusta vastaaVantaan kaupunki
Alue Vantaa
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Vantaan kaupunki
Päivitetty: 15.4.2021