suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vantaan kaupunki

Kouluterveydenhuollon terveystarkastukset, 1. luokka

  • Palvelu
  • Vantaa
  • Julkinen palvelu
Alue Vantaa
Palvelun kielet suomi, ruotsi

Ensimmäisen luokan laaja terveystarkastus sisältää terveydenhoitajan ja lääkärin tekemän tarkastuksen. Koulun terveydenhoitaja saa päiväkodin palautteen, tiedot neuvolaseurannasta, mahdollisista kouluvalmiustutkimuksista, puheterapiasta ym. päiväkodin kanssa pidettävässä nivelpalaverissa ennen terveystarkastusta. Terveydenhoitaja kutsuu koulun aloittavan oppilaan terveystarkastukseen yhdessä vanhempien tai huoltajien kanssa. Terveystarkastus voidaan järjestää jo kesällä ennen koulun alkamista.

Tarkastuksen lähtökohdaksi saadaan terveystietoja vanhempien täyttämästä terveyskyselylomakkeesta, opettajan täyttämästä oppilaan selviytyminen ja hyvinvointilomakkeesta ja neuvolan seurantatiedoista. Linkki lomakkeeseen löytyy oikeasta palkista.

Terveydenhoitajan tarkastuksessa arvioidaan lapsen fyysistä ja psyykkistä terveydentilaa. Lapsen ja perheen kanssa keskustellaan koulunkäynnin sujumisesta, lapsen mielialasta, kaverisuhteista ja muista jokapäiväisen hyvinvoinnin osa-alueista. Terveystarkastuksessa otetaan huomioon koko perheen hyvinvointi ja erityisesti lapsen uuden elämänvaiheen mukanaan tuomat muutokset liittyen koulun aloittamiseen. Kartoitetaan perheen voimavaroja ja huolenpitoa lapsesta. Selvitetään koululaisen riskit perinnöllisiin sairauksiin.

Lapsen kasvua ja kehitystä seurataan tutkimalla pituus, paino, ryhti, puberteettikehitys sekä näkö, kuulo ja verenpaine. Tarvittaessa annetaan rokotusohjelman mukaisia rokotuksia.

Peruskoulun 1. luokalla tehtävään laajaan terveystarkastukseen kuuluu lääkärintarkastus. Lääkäri tekee lapselle kliinisen tutkimuksen ja arvioi seulatutkimusten tulokset. Lääkärintarkastuksen yhteydessä lapsen ja hänen vanhempiensa kanssa keskustellaan perheen terveydestä ja hyvinvoinnista. Varmistetaan, että mahdolliset todetut krooniset sairaudet ovat asianmukaisessa hoidossa. Selvitetään perheen terveystottumuksia ja tehdään oppilaan hyvinvointisuunnitelma, joka sisältää hyvinvoinnin arvion. Lääkärillä on käytettävissä opettajan arvio oppilaasta, m


Kenelle ja millä ehdoin

Oikeus oppilashuoltoon kuuluu jokaiselle oppilaalle.

Koululaiset

Palvelu on maksuton.


Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilashuoltoon. Sillä tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon tavoitteena on havaita ja puuttua oppilaiden ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oppilashuoltopalveluihin kuuluvat muun muassa kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta. Oppilashuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö.

Kaikissa kouluissa toimii oppilashuoltoryhmä, jota johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Ryhmän tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää oppilashuoltoa yhteisöllisesti siten, että kaikilla on terveellinen, turvallinen ja esteetön kouluympäristö.


openptv_serviceView_serviceProducerInfo: 
Vantaan kaupunki