suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Sosiaali- ja terveystoimiala, Helsingin kaupunki

Kouluterveydenhuollon terveystarkastukset, 1. luokka

  • Palvelu
  • Helsinki
  • Julkinen palvelu

Ensimmäisen luokan laaja terveystarkastus sisältää terveydenhoitajan ja lääkärin tekemän tarkastuksen. Koulun terveydenhoitaja saa päiväkodin palautteen, tiedot neuvolaseurannasta, mahdollisista kouluvalmiustutkimuksista, puheterapiasta ym. päiväkodin kanssa pidettävässä nivelpalaverissa ennen terveystarkastusta. Terveydenhoitaja kutsuu koulun aloittavan oppilaan terveystarkastukseen yhdessä vanhempien tai huoltajien kanssa. Terveystarkastus voidaan järjestää jo kesällä ennen koulun alkamista.

Tarkastuksen lähtökohdaksi saadaan terveystietoja vanhempien täyttämästä terveyskyselylomakkeesta, opettajan täyttämästä oppilaan selviytyminen ja hyvinvointilomakkeesta ja neuvolan seurantatiedoista. Linkki lomakkeeseen löytyy oikeasta palkista.

Terveydenhoitajan tarkastuksessa arvioidaan lapsen fyysistä ja psyykkistä terveydentilaa. Lapsen ja perheen kanssa keskustellaan koulunkäynnin sujumisesta, lapsen mielialasta, kaverisuhteista ja muista jokapäiväisen hyvinvoinnin osa-alueista. Terveystarkastuksessa otetaan huomioon koko perheen hyvinvointi ja erityisesti lapsen uuden elämänvaiheen mukanaan tuomat muutokset liittyen koulun aloittamiseen. Kartoitetaan perheen voimavaroja ja huolenpitoa lapsesta. Selvitetään koululaisen riskit perinnöllisiin sairauksiin.

Lapsen kasvua ja kehitystä seurataan tutkimalla pituus, paino, ryhti, puberteettikehitys sekä näkö, kuulo ja verenpaine. Tarvittaessa annetaan rokotusohjelman mukaisia rokotuksia.

Peruskoulun 1. luokalla tehtävään laajaan terveystarkastukseen kuuluu lääkärintarkastus pääsääntöisesti kevätlukukaudella. Lääkäri tekee lapselle kliinisen tutkimuksen ja arvioi seulatutkimusten tulokset. Lääkärintarkastuksen yhteydessä lapsen ja hänen vanhempiensa kanssa keskustellaan perheen terveydestä ja hyvinvoinnista. Varmistetaan, että mahdolliset todetut krooniset sairaudet ovat asianmukaisessa hoidossa. Selvitetään perheen terveystottumuksia ja tehdään oppilaan hyvinvointisuunnitelma, joka sisältää hyvinvoinnin arvion. Lääkärillä on käytettävissä opettajan arvio oppilaasta, mikäli huoltaja on antanut tähän suostumuksensa.

Jos edeltävät terveystiedot ovat puutteellisia, esim. jos lapsi on tullut hiljattain maahan, lääkärintarkastus pyritään tekemään mahdollisimman nopeasti syksyllä.

Kenelle ja millä ehdoin

Koululaiset

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Ikäkauteen liittyvässä terveystarkastuksessa kiinnitetään huomiota kussakin elämänvaiheessa ajankohtaisiin asioihin. Lastenneuvola järjestää lapselle laajan terveystarkastuksen neljän kuukauden, 18 kuukauden ja 4 vuoden iässä. Tarkastuksissa käsitellään lapsen terveyteen, kasvuun ja kehitykseen sekä mahdollisiin erityistarpeisiin liittyviä seikkoja.

Koululaisten laajat terveystarkastukset järjestetään ensimmäisellä, viidennellä ja kahdeksannella luokalla. Lapsen tai nuoren kasvun ja kehityksen lisäksi tarkastuksessa arvioidaan koko perheen hyvinvointia. Opiskeluterveydenhuollon järjestämissä terveystarkastuksissa tarkastellaan opiskelijan terveyttä ja hyvinvointia sekä muita opiskeluun vaikuttavia seikkoja kokonaisuutena.

Ikääntyneille tarjottavissa terveystarkastuksissa voidaan perustutkimusten lisäksi selvittää muun muassa muistia, toimintakykyä, mielenvireyttä ja itsenäistä suoriutumista. Nämä tarkastukset järjestää terveyskeskus.

Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHelsingin kaupunki
Palvelusta vastaaSosiaali- ja terveystoimiala, Helsingin kaupunki
Alue Helsinki
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Sosiaali- ja terveystoimiala, Helsingin kaupunki
Päivitetty: 26.5.2022