suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Sosiaali- ja terveystoimiala, Helsingin kaupunki

Kouluterveydenhuollon terveysneuvonta

  • Palvelu
  • Helsinki
  • Julkinen palvelu

Terveysneuvonnalla tarkoitetaan terveydenhuollon ammattihenkilöstön toimintaa, jossa lasten, nuorten ja heidän kehitysympäristöjensä hyvinvointia tuetaan suunnitelmallisella terveyslähtöisellä vuorovaikutuksella ja viestinnällä yksilö-, ryhmä- ja väestötasoilla.

Terveysneuvontaa toteutetaan yksilöllisen tarpeen ja kehitysvaiheen mukaisesti yhteistyössä yksilön ja perheen kanssa siten, että se tukee tiedon soveltamista käytäntöön ja vastuun ottamista omasta terveydestä.

Terveysneuvonnassa huomioidaan koulun opetussuunnitelman mukaiset eri-ikäisten oppilaiden terveysneuvonnan osa-alueet yhteistyössä opettajien kanssa. Terveysneuvonnassa käsitellään koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveyden edistämisen painopistealueita:

Mielenterveyden edistäminen

Päihteiden käytön ennaltaehkäisy

Seksuaaliterveyden edistäminen

Ylipainon ennaltaehkäisy

Koulukiusaamisen ja fyysisen uhan varhainen tunnistaminen ja niihin puuttuminen

Koululaisten ja opiskelijoiden syrjäytymisen ehkäisy

Lisäksi käsitellään eri luokka-asteiden terveystarkastusohjelman mukaisia painopistealueita.

Terveysneuvonnan tukena käytettävän ja jaettavan ohjausaineiston tuotannossa ja valinnassa noudatetaan seuraavia kriteerejä:

Aineisto on ajantasaista

Aineisto pohjautuu näyttöön perustuvaan tietoon

Palvelujen käyttäjien äidinkieli, moninaisuus ja kulttuuri on huomioitu

Aineisto on puolueetonta

Aineisto on kaikkien saatavissa esteettömästi

Kenelle ja millä ehdoin

Oikeus oppilashuoltoon kuuluu jokaiselle oppilaalle.

Koululaiset

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilashuoltoon. Sillä tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon tavoitteena on havaita ja puuttua oppilaiden ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oppilashuoltopalveluihin kuuluvat muun muassa kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta. Oppilashuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö.

Kaikissa kouluissa toimii oppilashuoltoryhmä, jota johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Ryhmän tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää oppilashuoltoa yhteisöllisesti siten, että kaikilla on terveellinen, turvallinen ja esteetön kouluympäristö.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHelsingin kaupunki
Palvelusta vastaaSosiaali- ja terveystoimiala, Helsingin kaupunki
Alue Helsinki
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Sosiaali- ja terveystoimiala, Helsingin kaupunki
Päivitetty: 26.5.2022