suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rauman kaupunki

Kouluterveydenhuollon palvelut

  • Palvelu
  • Rauma
  • Julkinen palvelu

Kouluterveydenhuolto on tarkoitettu kaikille peruskoulun oppilaille ja kuuluu koulussa oppilashuollon kokonaisuuteen.

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on koululaisten terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen. Työtä tehdään yhdessä vanhempien, opettajien ja muun oppilashuollon henkilöstön kanssa.

Kouluterveydenhuollon keskeisiä tehtäviä ovat:

◦laajat terveystarkastukset (1., 5. ja 8. luokilla) ja määräaikaiset terveystarkastukset muilla vuosiluokilla. Tarkastuksiin sisältyvät lääkärintarkastukset 1., 5. ja 8.-9. luokilla. Laajoihin tarkastuksiin kutsutaan myös huoltajat. 8.-9.-luokan lääkärintarkastuksen yhteydessä oppilas saa nuorison terveystodistuksen.

◦terveysneuvonta ja terveyskasvatus

◦koulun terveydellisten olojen valvonta

◦kouluyhteisön hyvinvoinnin tukeminen

◦rokotusohjelman toteuttaminen

Kouluterveydenhoitaja on kouluyhteisön terveyden edistämisen asiantuntija, jonka työ painottuu ennaltaehkäisyyn. Hän seuraa oppilaiden kasvua ja kehitystä, selvittelee oppilaiden kanssa heidän ongelmiaan, tukee oppilaita ja heidän huoltajiaan ja huolehtii seulontatutkimuksista.

Kouluterveydenhuoltoon ei kuulu sairaanhoito, eikä kouluterveydenhoitaja ole oppilaiden sairaanhoitaja. Sairastuneen oppilaan hoidosta, sairaanhoidon järjestämisestä ja hoitoon viemisestä vastaa ensisijaisesti oppilaan huoltaja. Sairastunutta oppilasta ei pidä lähettää aamulla kouluun terveydenhoitajan arvioitavaksi. Sairaustapauksissa hoidon arvioon ja hoitoon hakeudutaan terveyskeskuksen lääkäri- ja hoitajavastaanotoille. Jos huoltaja tarvitsee todistusta alle 10-vuotiaan lapsen sairaudesta, myös silloin huoltaja ottaa yhteyttä terveyskeskuksen sairaanhoitajan vastaanotolle.

Kouluterveydenhuoltoon kuuluu koulutapaturmien ensiapu ja ensiapuluonteinen sairaanhoito. Jos lapsi sairastuu tai loukkaantuu kesken koulupäivän tai koulumatkalla, kouluterveydenhoitaja tai opettaja arvioi tilanteen ja ottaa tarvittaessa yhteyttä huoltajiin ja/tai lähettää oppilaan eteenpäin jatkohoitoon. Kaikilla koulun aikuisilla on vastuu oppilaan turvallisuudesta siihen saakka, kunnes vastuu oppilaan hoidosta on siirtynyt huoltajalle. On hyvä tietää, että terveydenhoitaja ei ole pienemmillä kouluilla kokopäiväisesti eikä isoillakaan kouluilla aina paikalla ja tavoitettavissa.

Toimi näin

Kouluterveydenhoitajien yhteystiedot löydät Rauman kaupungin Kouluterveydenhuollon nettisivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Kouluterveydenhuollon tarkoituksena on seurata oppilaan kasvua ja kehitystä ja edistää hänen terveyttään ja hyvinvointiaan. Kouluterveydenhuollon vastuulla ovat myös kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä vanhempien ja huoltajien tukeminen kasvatustyössä. Terveystarkastuksia järjestetään jokaisella vuosiluokalla.

Kouluterveydenhuolto osallistuu oppilaan erityisen tuen tarpeen tunnistamiseen. Jos oppilaalla on pitkäaikaissairauksia tai hän tarvitsee jatkotutkimuksia ja -hoitoa, kouluterveydenhuolto ohjaa asiassa eteenpäin. Jos oppilaalle ja mahdolliselle saattajalle aiheutuu kouluterveydenhuoltoon liittyvästä matkasta kuluja, ne korvataan hänelle.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRauman kaupunki
Palvelusta vastaaRauman kaupunki
Alue Rauma
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rauman kaupunki
Päivitetty: 2.12.2020