suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio: Pirkkalan kunta

Kouluterveydenhuollon palvelut

  • Palvelu
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu
Alue: Pirkkala, Vesilahti
Palvelun kieli: suomi

Kouluterveydenhuolto jatkaa lastenneuvolassa aloitettua lapsen kasvun ja kehityksen seurantaa. Kouluterveydenhuolto on ensisijaisesti ennaltaehkäisevää toimintaa. Oppilaiden terveydentilaa seurataan määräaikaisissa terveystarkastuksissa vuosittain. 1., 5. ja 8. luokan terveystarkastukset ovat laajoja tarkastuksia ( terveydenhoitaja + lääkäri). Tarkastus perustuu oppilaan oman näkemyksen lisäksi vanhempien, opettajan ja kouluterveydenhuollon arvioon oppilaan hyvinvoinnista. Terveystarkastuksiin voi ajan varata myös sähköisen ajanvarauksen kautta. Koulujen psykiatrinen sairaanhoitajan "merkkarin" tehtävänä on auttaa ja tukea oppilaita arjen toimintojen ja koulunkäynnin sujumisessa sekä erilaisissa mieltä painavissa asioissa ennaltaehkäisevällä työotteella. Työskentely toteutetaan yhdessä oppilaan, perheen ja tarvittaessa muiden ammattilaisten kanssa.

Yhteydenoton aiheena voivat olla esim. alakuloisuus, menetykset, pelot, levottomuus. Yhteyttä voi ottaa oppilas itse, vanhemmat tai lapsen kanssa työskentelevät tahot.


Tausta ja lainsäädäntö

Kouluterveydenhuollon tarkoituksena on seurata oppilaan kasvua ja kehitystä ja edistää hänen terveyttään ja hyvinvointiaan. Kouluterveydenhuollon vastuulla ovat myös kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä vanhempien ja huoltajien tukeminen kasvatustyössä.

Kouluterveydenhuolto voi osallistua oppilaan erityisen tuen tarpeen tunnistamiseen. Jos oppilaalla on pitkäaikaissairauksia tai hän tarvitsee jatkotutkimuksia ja -hoitoa, kouluterveydenhuolto ohjaa asiassa eteenpäin. Jos oppilaalle ja mahdolliselle saattajalle aiheutuu kouluterveydenhuoltoon liittyvästä matkasta kuluja, ne korvataan hänelle.


Palvelun toteuttaa: 
Pirkkalan kunta