suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Naantalin kaupunki

Kouluterveydenhuollon palvelut

  • Palvelu
  • Naantali
  • Julkinen palvelu

Kouluterveydenhuolto tukee oppilaiden hyvinvointia ja terveyttä yhteistyössä vanhempien, opettajien ja muun oppilashuollon kanssa. Tavoitteena on tunnistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa eritystä tukea tarvitsevat oppilaat ja ohjata heidät jatkohoitoon.

Naantalin kouluterveydenhuollon asiakkaita ovat perusopetuksen 1. - 9. -luokkalaiset oppilaat. Kouluissa on kouluterveydenhoitajan ja -lääkärin vastaanotto kunkin koulun oman aikataulun mukaan.

Laajat ikäkausiin liittyvät terveystarkastukset on 1. luokalla (koulun alkutaipale), 5. luokalla (murrosiän alku), ja 8. luokalla (Nuorison terveystodistus) ja näihin tarkastuksiin kutsutaan vanhemmat mukaan. Laajat terveystarkastukset tekee terveydenhoitajan lisäksi lääkäri. Kouluterveydenhoitaja tapaa kaikki oppilaat tarkastusten välisinä vuosina.

Seuranta- ja tukikäyntejä järjestetään yksilöllisesti oppilaan tarpeen mukaan. Oppilaat saavat rokotukset kouluterveydenhuollossa.

Kenelle ja millä ehdoin

Kouluterveydenhuolto on tarkoitettu perusopetuksen 1. - 9. -luokkalaisille oppilaille.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Kouluterveydenhuollon tarkoituksena on seurata oppilaan kasvua ja kehitystä ja edistää hänen terveyttään ja hyvinvointiaan. Kouluterveydenhuollon vastuulla ovat myös kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä vanhempien ja huoltajien tukeminen kasvatustyössä. Terveystarkastuksia järjestetään jokaisella vuosiluokalla.

Kouluterveydenhuolto osallistuu oppilaan erityisen tuen tarpeen tunnistamiseen. Jos oppilaalla on pitkäaikaissairauksia tai hän tarvitsee jatkotutkimuksia ja -hoitoa, kouluterveydenhuolto ohjaa asiassa eteenpäin. Jos oppilaalle ja mahdolliselle saattajalle aiheutuu kouluterveydenhuoltoon liittyvästä matkasta kuluja, ne korvataan hänelle.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaNaantalin kaupunki
Palvelusta vastaaNaantalin kaupunki
Alue Naantali
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Naantalin kaupunki
Päivitetty: 24.9.2020