suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Lapinlahden kunta

Kouluterveydenhuollon palvelut

  • Palvelu
  • Lapinlahti
  • Julkinen palvelu

Kouluterveydenhuollon tarkoituksena on seurata oppilaan kasvua ja kehitystä sekä edistää hänen terveyttään ja hyvinvointiaan.

Perusasteella (1-9 luokka) terveydenhoitaja tarkastaa oppilaat vuosittain terveystapaamisten yhteydessä. Näiden tapaamisten sisältö koostuu oppilaan pituuden ja painon mittaamisesta sekä ryhdin seurannasta. Oppilaan näkö, värinäkö, kuulo, verenpaine ja hemoglobiini tutkitaan tarpeen mukaan sekä annetaan tarvittavat rokotukset Kansallisen rokotusohjelman mukaisesti. Huomiota kiinnitetään myös oppilaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. 5. ja 8. luokan oppilaille ja vanhemmille tehdään kirjallinen terveyskysely.

Koululääkäri tekee terveystarkastuksen 1., 5. ja 8.-9 luokan oppilaille. Oppilaille annetaan nuorison terveystodistus 8-9 luokan tarkastuksessa.

Yhteistyö fysioterapian kanssa:

Koululääkärin ja terveydenhoitajan lähetteellä fysioterapiassa tehdään oppilaiden ryhtitarkastuksia ja annetaan neuvontaa. Koululääkärin lähetteellä toteutetaan yksilöfysioterapiaa, opetetaan omatoimisia harjoitteita ja seurataan harjoitusten vaikuttavuutta.

Kouluterveydenhuolto tekee yhteistyötä vanhempien ja huoltajien kanssa sekä on tarvittaessa heidän tukenaan kasvatustyössä.

Kouluterveydenhuolto osallistuu oppilaan erityisen tuen tarpeen tunnistamiseen. Jos oppilaalla on pitkäaikaissairauksia tai hän tarvitsee jatkotutkimuksia ja -hoitoa, kouluterveydenhuolto ohjaa asiassa eteenpäin.

Kouluterveydenhuolto edistää kouluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta.

Toimi näin

Kouluterveydenhoitajat ovat parhaiten tavoitettavissa puhelimitse tai Wilma-viestillä.

Tulkkauspalvelu on tarvittaessa käytössä. Tulkkauspalvelun tarpeesta on tiedotettava etukäteen ajanvarauksen yhteydessä, jotta palvelu on käytettävissä vastaanotolla.

Kenelle ja millä ehdoin

Oppilaille annetaan Kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset.

Vesirokkorokotetta tarjotaan kansallisessa rokotusohjelmassa maksutta kaikille 1.1.2016 ja sen jälkeen syntyneille lapsille, jotka eivät ole sairastaneet vesirokkoa. Perusrokotussarjaan kuuluu kaksi vesirokko -rokotetta (1,5 v ja 6 v). Kansallisen rokotusohjelman vesirokkorokotukset annetaan neuvolan ja koulun ikäkausitarkastuksissa syyskuusta 2017 alkaen.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Kouluterveydenhuollon tarkoituksena on seurata oppilaan kasvua ja kehitystä ja edistää hänen terveyttään ja hyvinvointiaan. Kouluterveydenhuollon vastuulla ovat myös kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä vanhempien ja huoltajien tukeminen kasvatustyössä. Terveystarkastuksia järjestetään jokaisella vuosiluokalla.

Kouluterveydenhuolto osallistuu oppilaan erityisen tuen tarpeen tunnistamiseen. Jos oppilaalla on pitkäaikaissairauksia tai hän tarvitsee jatkotutkimuksia ja -hoitoa, kouluterveydenhuolto ohjaa asiassa eteenpäin. Jos oppilaalle ja mahdolliselle saattajalle aiheutuu kouluterveydenhuoltoon liittyvästä matkasta kuluja, ne korvataan hänelle.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLapinlahden kunta
Palvelusta vastaaLapinlahden kunta
Alue Lapinlahti
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Lapinlahden kunta
Päivitetty: 14.7.2022