suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kuopion kaupunki

Kouluterveydenhuollon palvelut

  • Palvelu
  • Kuopio
  • Julkinen palvelu

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä oppilaiden ja heidän perheidensä, oppilashuollon, opettajien ja muun koulun henkilöstön kanssa. Oppilaalle tehdään peruskoulun aikana yhteensä yhdeksän terveystarkastusta. Laajat terveystarkastukset tulee järjestää oppilaille koulun alkaessa 1.luokalla, murrosiän alkaessa 5.luokalla ja peruskoulun loppuvaiheessa jatko-opintoihin valmistauduttaessa 8.luokalla. Terveydenhoitaja voi varata ajan koululääkärille tai ohjata koululaisen tarvittaessa erityispalveluihin, esimerkiksi silmälääkärille, koulupsykologille tai koulukuraattorille. Kouluterveydenhoito tekee yhteistyötä kaikkien oppilaan kanssa toimivien tahojen kanssa. Erityisesti pyritään vahvistamaan kodin ja koulun välistä yhteistyötä.

Toimi näin

  • Voit hakeutua kouluterveydenhuollon palveluihin ottamalla yhteyttä puhelimitse kouluterveydenhoitajaan tai tulemalla koulun avovastaanotolle.
  • Kouluterveydenhoitajien yhteystiedot löytyvät https://www.kuopio.fi/fi/kouluterveydenhuolto

Kenelle ja millä ehdoin

  • Palvelu tarkoitettu Kuopion kaupungin peruskoululaisille sekä heidän perheilleen.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Kouluterveydenhuollon tarkoituksena on seurata oppilaan kasvua ja kehitystä ja edistää hänen terveyttään ja hyvinvointiaan. Kouluterveydenhuollon vastuulla ovat myös kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä vanhempien ja huoltajien tukeminen kasvatustyössä. Terveystarkastuksia järjestetään jokaisella vuosiluokalla.

Kouluterveydenhuolto osallistuu oppilaan erityisen tuen tarpeen tunnistamiseen. Jos oppilaalla on pitkäaikaissairauksia tai hän tarvitsee jatkotutkimuksia ja -hoitoa, kouluterveydenhuolto ohjaa asiassa eteenpäin. Jos oppilaalle ja mahdolliselle saattajalle aiheutuu kouluterveydenhuoltoon liittyvästä matkasta kuluja, ne korvataan hänelle.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKuopion kaupunki
Palvelusta vastaaKuopion kaupunki
Alue Kuopio
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kuopion kaupunki
Päivitetty: 31.7.2020