suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kouluterveydenhuollon palvelut

 • Palvelu
 • 4 kuntaa
 • Julkinen palvelu

Kouluterveydenhuolto on ennaltaehkäisevää terveydenhuoltotyötä. Neuvolassa alkanutta lapsen ja hänen perheensä terveyden ja hyvinvoinnin seurantaa, arviointia ja edistämistä jatketaan kouluterveydenhuollossa. Kouluterveydenhuoltoa toteuttavat terveydenhoitaja ja lääkäri. Sitä toteutetaan yksilöllisten terveystarkastusten avulla sekä luokan hyvinvointia arvioimalla.

Kouluterveydenhuolto on osa koulun oppilashuoltoa. Kouluterveydenhuollon tehtävä on osaltaan seurata kouluympäristön terveellisyyttä, viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Terveydenhuollon henkilöstö toimii näissä asioissa mm. koulu- ja työsuojeluviranomaisten sekä terveystarkastajan kanssa.

Kouluterveydenhoitajalle seuraavissa tilanteissa:

 • pienet hoitotoimenpiteet (esim. ompeleiden poisto)
 • koulussa äkillisesti sairastuessa ja ensiapu koulutapaturman sattuessa
 • kun terveydentilassa ja hyvinvoinnissa on jotakin huolestuttavaa
 • kun halutaan lisätietoa ravitsemukseen tai syömiseen liittyvissä asioissa
 • kun halutaan apua päihdeongelmiin
 • kun halutaan keskustella kasvamisesta ja murrosiästä
 • kun halutaan keskustella seurusteluun tai seksuaaliterveyteen liittyvistä asioista

Kouluterveydenhoitaja tapaa oppilaat määräajoin tehtävissä terveystarkastuksissa vuosittain

 • oppilaan tarkastus sisältää kuhunkin ikäluokkaan kuuluvat seulontatutkimukset ja neuvonnan sekä rokotusohjelman mukaiset rokotukset
 • tarvittaessa oppilas ohjataan lääkärille tai muihin jatkotutkimuksiin

Laajemmat terveystarkastukset suoritetaan 1., 5. ja 8. luokalla, tällöin tarkastuksen suorittavat sekä terveydenhoitaja että lääkäri. Näihin tarkastuksiin kutsutaan myös huoltaja mukaan. Koululaisten sairaanhoito (esim. korva- ja silmätulehdukset) toteutetaan terveysasemilla. Myös pitkäaikaissairauksien hoito toteutetaan terveysasemalla/erikoissairaanhoidossa.

Kouluterveydenhuollolla on keskeinen rooli yhteistyössä huoltajien ja koulun henkilökunnan kanssa oppilaan terveyden ja siihen liittyvän psykososiaalisen hyvinvoinnin edistämisessä ja ylläpitämisessä. Huoltaja voi tarvittaessa ottaa yhteyttä terveydenhoitajaan kaikissa lapsen terveyteen, hyvinvointiin ja kehitykseen liittyvissä asioissa.

Toimi näin

Yhteydenotot kouluterveydenhoitajiin puhelimitse arkisin klo 8-9. Yhteydenotot lääkäreihin vain terveydenhoitajan kautta.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Kouluterveydenhuollon tarkoituksena on seurata oppilaan kasvua ja kehitystä ja edistää hänen terveyttään ja hyvinvointiaan. Kouluterveydenhuollon vastuulla ovat myös kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä vanhempien ja huoltajien tukeminen kasvatustyössä. Terveystarkastuksia järjestetään jokaisella vuosiluokalla.

Kouluterveydenhuolto osallistuu oppilaan erityisen tuen tarpeen tunnistamiseen. Jos oppilaalla on pitkäaikaissairauksia tai hän tarvitsee jatkotutkimuksia ja -hoitoa, kouluterveydenhuolto ohjaa asiassa eteenpäin. Jos oppilaalle ja mahdolliselle saattajalle aiheutuu kouluterveydenhuoltoon liittyvästä matkasta kuluja, ne korvataan hänelle.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKeski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Palvelusta vastaaKeski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Alue Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Nakkila
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Päivitetty: 25.2.2022