suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Keiturin Sote Oy

Kouluterveydenhuollon palvelut

  • Palvelu
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Kouluterveydenhuollon palveluihin kuuluvat muun muassa terveydenhoitajan ja lääkärin suorittamat terveystarkastukset sekä oppilaan terveydentilan toteamiseksi tarvittavat erikoistutkimukset. Suun terveydenhuolto kuuluu myös oppilaan terveyden seuraamiseen ja terveyden edistämiseen.

Kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri tekevät yhteistyötä mm. rehtorin, opettajien, koulunkäyntiavustajien, kouluruokailua järjestävän henkilöstön, koulukuraattorin, koulupsykologin sekä suun terveydenhuollon henkilöstön kanssa. Koulun eri asiantuntijoista koostuva opiskeluhuoltoryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Ryhmän tarkoituksena on huolehtia koulun ja oppilaiden hyvinvoinnista.

Kouluterveydenhuoltoon sisältyvät myös kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja seuranta kolmen vuoden välein. Oppilaitoksen tarkastus on hyvä tehdä yhteistyössä oppilaiden ja huoltajien, koulun henkilökunnan, kouluterveydenhuollon, terveystarkastajan, työsuojelun ja tarvittaessa muiden viranomaisten kanssa.

Toimi näin

Ota yhteys puhelimitse kouluterveydenhoitajaan tai käymällä vastaanotolla.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Kouluterveydenhuollon tarkoituksena on seurata oppilaan kasvua ja kehitystä ja edistää hänen terveyttään ja hyvinvointiaan. Kouluterveydenhuollon vastuulla ovat myös kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä vanhempien ja huoltajien tukeminen kasvatustyössä. Terveystarkastuksia järjestetään jokaisella vuosiluokalla.

Kouluterveydenhuolto osallistuu oppilaan erityisen tuen tarpeen tunnistamiseen. Jos oppilaalla on pitkäaikaissairauksia tai hän tarvitsee jatkotutkimuksia ja -hoitoa, kouluterveydenhuolto ohjaa asiassa eteenpäin. Jos oppilaalle ja mahdolliselle saattajalle aiheutuu kouluterveydenhuoltoon liittyvästä matkasta kuluja, ne korvataan hänelle.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKeiturin Sote Oy
Muut vastuuorganisaatiotVirtain kaupunki, Ruoveden kunta
Palvelusta vastaaKeiturin Sote Oy
Alue Ruovesi, Virrat
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Keiturin Sote Oy
Päivitetty: 22.2.2022