suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kauniaisten kaupunki

Kouluterveydenhuollon palvelut

  • Palvelu
  • Kauniainen
  • Julkinen palvelu

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tehtävänä on tukea ja edistää nuorten hyvinvointia sekä tervettä kasvua ja kehitystä. Toiminta pyrkii tunnistamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa erityistä tukea tarvitsevat oppilaat ja tarvittaessa myös ohjaamaan heidät jatkotutkimuksiin ja -hoitoon.

Kouluterveydenhoitaja tapaa oppilaat vuosittain terveystarkastuksien yhteydessä. Hän arvioi oppilaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä antaa terveysneuvontaa yksilön kehityksen mukaisesti. Jos huolia ilmenee, oppilaan ja huoltajan sekä muun oppilashuollon kanssa suunnitellaan tukitoimenpiteitä sekä tarvittaessa lisätutkimuksia.

Tarkastuksista tiedotetaan aina huoltajille.

Lisäksi terveydenhoitaja suorittaa pieniä toimenpiteitä kuten rokotuksia ja tikkien poistamista

Koululääkäri suorittaa terveystarkastuksen 1. ja 5. sekä 8. vuosiluokalla. Lisäksi lukion 2.luokalla.lla, muille tarpeen mukaan.

Sairastumistapauksissa mennään terveyskeskukseen, espoolaiset omaa kotia lähinnä olevaan kotikunnan terveyskeskukseen ja kauniaislaiset Kauniaisten terveyskeskukseen.

Kouluterveydenhoitajan/koululääkärin lähetteellä ensimmäinen käynti silmälääkärillä on ilmainen.

Huoltajien tulee ilmoittaa terveydenhoitajalle esim. seuraavista asioista: allergiat, erikoisruokavalio, pitkäaikaissairaus, tartuntataudit.

Koulussa ei siis hoideta sairaita eikä kouluun tulla sairaana. Välitön ensiapu annetaan aina ja kaikissa terveydenhoitoon liittyvissä asioissa annetaan neuvoja.

Toimi näin

Mäntymäen kouluterveydenhoitaja - Sähköposti: laura.mannisto@kauniainen.fi

suvi.vontroil@kauniainen.fi

Kasavuoren koulukeskuksen... - Sähköposti: kristina.kaiser@kauniainen.fi

mariann.olin@grankulla.fi

Tausta ja lainsäädäntö

Kouluterveydenhuollon tarkoituksena on seurata oppilaan kasvua ja kehitystä ja edistää hänen terveyttään ja hyvinvointiaan. Kouluterveydenhuollon vastuulla ovat myös kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä vanhempien ja huoltajien tukeminen kasvatustyössä. Terveystarkastuksia järjestetään jokaisella vuosiluokalla.

Kouluterveydenhuolto osallistuu oppilaan erityisen tuen tarpeen tunnistamiseen. Jos oppilaalla on pitkäaikaissairauksia tai hän tarvitsee jatkotutkimuksia ja -hoitoa, kouluterveydenhuolto ohjaa asiassa eteenpäin. Jos oppilaalle ja mahdolliselle saattajalle aiheutuu kouluterveydenhuoltoon liittyvästä matkasta kuluja, ne korvataan hänelle.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKauniaisten kaupunki
Palvelusta vastaaKauniaisten kaupunki
Alue Kauniainen
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Kauniaisten kaupunki
Päivitetty: 6.12.2021