suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Kouluterveydenhuollon palvelut

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Hangon kaupunki
Alue: Hanko
Palvelun kielet: suomi, ruotsi

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja oppilaiden terveyden edistäminen. Terveen kasvun ja kehityksen tukeminen on kouluterveydenhuollon tärkein tavoite.

Kouluterveydenhuollon tehtäviin kuuluu,

- kouluyhteisön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen

- koulun työolojen ja koulutyön terveellisyyden ja turvallisuuden

valvonta ja edistäminen

- oppilaan hyvinvoinnin ja terveyden seuraaminen, arviointi, edistäminen

- osallistuminen oppimisen, tunne-elämän ja käyttäytymisen ongelmien tunnistamiseen ja selvittämiseen yhteistyössä muun oppilashuoltohenkilöstön ja opetushenkilöstön kanssa.

Kouluterveydenhuollossa toimii kouluterveydenhoitajat ja lääkäri.

Kouluterveydenhoitajan tavoitteena on tavata kaikkia oppilaita kerran vuodessa, sekä suorittaa laajoja terveystarkastuksia luokalla 1, 5 ja 8 sekä lukiossa toisella luokalla.

Koululääkärin tavoite on tavata oppilaita luokalla 1, 5 ja 8 peruskoulussa ja lukiossa toisella luokalla jolloin suoritetaan laaja terveystarkastus.


Toimi näin

Kouluterveydenhuoltoon


Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.


Tausta ja lainsäädäntö

Kouluterveydenhuollon tarkoituksena on seurata oppilaan kasvua ja kehitystä ja edistää hänen terveyttään ja hyvinvointiaan. Kouluterveydenhuollon vastuulla ovat myös kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä vanhempien ja huoltajien tukeminen kasvatustyössä.

Kouluterveydenhuolto voi osallistua oppilaan erityisen tuen tarpeen tunnistamiseen. Jos oppilaalla on pitkäaikaissairauksia tai hän tarvitsee jatkotutkimuksia ja -hoitoa, kouluterveydenhuolto ohjaa asiassa eteenpäin. Jos oppilaalle ja mahdolliselle saattajalle aiheutuu kouluterveydenhuoltoon liittyvästä matkasta kuluja, ne korvataan hänelle.


Palvelun toteuttaa: 
Hangon kaupunki