suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Askolan kunta

Kouluterveydenhuollon palvelut

  • Palvelu
  • Askola
  • Julkinen palvelu

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on turvata jokaiselle lapselle mahdollisimman hyvä kasvu ja kehitys, sekä juurruttaa terveyttä edistävät elämäntavat ja luoda hyvä perusta hyvinvoinnille. Tavoitteena on, että jokainen oppilas ymmärtäisi terveyden merkityksen elämälleen, omaksuisi terveyttä edistävät elämäntavat ja tietäisi oman vastuunsa itsensä ja ympäristönsä hyvinvoinnista.

Kouluterveydenhuolto on osa koulun toimintaa ja se toimii kiinteässä yhteistyössä muun oppilashuollon kanssa.

Kouluterveydenhuollossa korostuu voimakkaasti ennaltaehkäisyn merkitys.

Kouluterveydenhoitaja tapaa kaikki oppilaat vähintään kerran lukuvuoden aikana. Luokilla 1, 5 ja 8 suoritetaan ns. laaja terveystarkastus joihin olisi suotavaa että myös vanhemmat osallistuisivat. Laajassa terveystarkastuksessa huomioidaan oppilaan hyvinvoinnin lisäksi myös koko perheen hyvinvointi. Laajan terveystarkastuksen ensimmäinen osio on terveydenhoitajan tarkastus ja toinen osio koostuu lääkärin tarkastuksesta. Laajaan terveystarkastukseen pyydetään myös opettajan näkemys oppilaan kehityksestä.

Kouluterveydenhoitaja ei ole joka päivä tavoiteltavissa koululla, mutta kaikille kouluille on nimetty oma kouluterveydenhoitaja, jonka tavoittaa parhaiten puhelimitse tai Wilman avulla. Koululääkärin tavoittaa parhaiten ottamalla ensin yhteyttä kouluterveydenhoitajaan.

Koulutapaturmat ja äkillinen sairastuminen

Koulutapaturman sattuessa ja/tai kun oppilas sairastuu koulussa äkillisesti, ensisijaisesti opettaja ohjaa oppilaankotiin tai jatkohoitoon. Äkillisesti sairastuneen alle 10-vuotiaan oppilaan vanhempi saa tarvittaessa todistuksentyönantajalleen terveydenhoitajalta puhelimitse.

Monninkylän, Kirkonkylän, Juornaankylän ja Särkijärven koulut

terveydenhoitaja Sari Suoja, puh. 040 7146 702

 

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Kouluterveydenhuollon tarkoituksena on seurata oppilaan kasvua ja kehitystä ja edistää hänen terveyttään ja hyvinvointiaan. Kouluterveydenhuollon vastuulla ovat myös kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä vanhempien ja huoltajien tukeminen kasvatustyössä. Terveystarkastuksia järjestetään jokaisella vuosiluokalla.

Kouluterveydenhuolto osallistuu oppilaan erityisen tuen tarpeen tunnistamiseen. Jos oppilaalla on pitkäaikaissairauksia tai hän tarvitsee jatkotutkimuksia ja -hoitoa, kouluterveydenhuolto ohjaa asiassa eteenpäin. Jos oppilaalle ja mahdolliselle saattajalle aiheutuu kouluterveydenhuoltoon liittyvästä matkasta kuluja, ne korvataan hänelle.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaAskolan kunta
Palvelusta vastaaAskolan kunta
Alue Askola
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Askolan kunta
Päivitetty: 24.9.2021