suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Janakkalan kunta

Kouluruokailu

  • Palvelu
  • Janakkala
  • Julkinen palvelu

Janakkalan kunnan kaikki kouluruoka valmistetaan keskuskeittiö Tuuvingissa. Jokaisella koululla toimii oma palvelukeittiö.

Toimi näin

Erityisruokavalion tulee perustua sairauden hoitoon tai terveydellisiin syihin. Kansallisen allergiaohjelman (2008–2018) mukaisesti lievää allergista oireilua ei tule enää hoitaa oireita aiheuttavaa ruoka-ainetta välttämällä, vaan altistamalla ja vähitellen siedättämällä. Lievää allergista oireilua aiheuttavista ruoka-aineista ei näin ollen laadita ilmoitusta ruokapalveluille.

Ruokavaliosta on perusteltua jättää pois ne välttämättömät ruoka-aineet, joiden on kokeiluun perustuen todettu aiheuttavan merkittävää haittaa tai hengenvaarallisia oireita.

Kouluissa erityisruokavaliosta ilmoitetaan Wilman kautta 1.6 – 31.8 välisenä aikana. Muulloin ilmoitus tehdään paperilomakkeella, joka toimitetaan kouluterveydenhuollon kautta ateriapalveluun.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on tarkoitettu esi- ja perusopetuksen oppilaille.

Tausta ja lainsäädäntö

Niin osa-aikaisessa kuin kokopäiväisessä varhaiskasvatuksessa olevat lapset ovat oikeutettuja ruokailuun ja tarvittaviin välipaloihin, joista vanhemmat maksavat kuukausittaisissa varhaiskasvatusmaksuissaan. Esi- ja perusopetuksen oppilaat ovat oikeutettuja kunnan tarjoamaan maksuttomaan kouluateriaan koulupäivinä. Lukiolaiset, ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat ja kansanopistossa opiskelevat oppivelvolliset ovat oikeutettuja ateriaan vähintään niinä päivinä, joina opetus tapahtuu koulussa.

Päiväkoti- ja kouluruokailun järjestämisessä otetaan huomioon pienten lasten, koululaisten ja opiskelijoiden allergiat ja muut sairaudet, eettiset valinnat ja uskonnon erityispiirteet.

Palvelusta vastaa

Janakkalan kunta
Tekstistä vastaa: Janakkalan kunta
Päivitetty: 17.1.2020