suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Keuruun kaupunki

Koulupsykologipalvelut

  • Palvelu
  • Keuruu
  • Julkinen palvelu

Koulupsykologi on oppilashuollon työntekijä, jonka työn tavoitteena on oppilaiden koulunkäynnin ja psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen sekä ongelmien ennaltaehkäisy yksilö- ja yhteisötasolla. Koulupsykologin puoleen voivat kääntyä yksittäisen opiskelijan lisäksi oppilaan vanhemmat ja koulun henkilökunta erilaisissa oppilasta koskevissa kysymyksissä, jotka voivat liittyä mm. oppimiseen, jaksamiseen, keskittymiseen sekä psyykkiseen kehitykseen.

Yksilötasolla koulupsykologin työnkuvaan kuuluvat psykologiset tutkimukset oppimisedellytysten ja psyykkisen tuen tarpeen arvioimiseksi sekä tarvittavien tukitoimien suunnittelu. Koulupsykologi voi tarjota oppilaalle myös keskustelutukea, jolla pyritään löytämään välineitä mm. itsetuntemuksen ja elämänhallinnan, motivaation sekä sosiaalisen selviytymisen lisäämiseksi. Koulupsykologin kanssa voi selvittää esimerkiksi opiskeluun, omaan jaksamiseen sekä ihmissuhteisiin liittyviä pulmia. Yhteisötasolla koulupsykologi on osa monialaista opiskeluhuoltoryhmää, konsultoi koulun henkilöstöä ja osallistuu kriisityöhön. Koulupsykologi tekee tilannekohtaisesti monialaista tiimi- ja verkostotyötä, yhteistyötä huoltajien kanssa ja ohjaa tarvittaessa oppilaan tutkimuksiin ja/tai jatkohoitoon.

Toimi näin

Oppilas voi hakeutua koulupsykologin vastaanotolle itse tai tulla esimerkiksi toisen työntekijän tai vanhemman ohjaamana.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on tarjolla peruskoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKeuruun kaupunki
Palvelusta vastaaKeuruun kaupunki
Alue Keuruu
Palvelun kieletsuomi, englanti
Tekstistä vastaa: Keuruun kaupunki
Päivitetty: 9.7.2020