suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Hollolan kunta

Koulupsykologi

  • Palvelu
  • Hollola
  • Julkinen palvelu

Koulutoimen puolella psykologien tehtävänä on toimia yhteistyössä oppilaiden, heidän perheidensä, opettajien ja koulujen muun henkilökunnan kanssa ja edistää suotuisaa oppimista ja kehitystä sekä myönteistä työskentelyilmapiiriä kouluissa. Psykologi osallistuu oppilashuoltoryhmiin sekä koulujen kehittämishankkeisiin. Psykologi voi auttaa mm. silloin, kun oppimisen tielle kerääntyy esteitä, koulumenestys jää heikoksi tai yksittäisissä oppiaineissa on hankaluuksia. Psykologi tutkii oppimisvaikeuksien syitä ja opastaa sekä oppilasta että opettajaa vaikeuksien voittamisessa. Myös erityisluokkasiirroissa, henkilökohtaisten opetussuunnitelmien laatimisessa, jatkotutkimuksiin ja -hoitoon ohjauksissa psykologi toimii yhteistyökumppanina. Psykologin kanssa voi luottamuksellisesti keskustella myös kasvamisen, kaverisuhteiden tai perhetilanteen ongelmista sekä muista mielenterveyteen liittyvistä asioista.

Varhaiskasvatuksen puolella psykologien tehtävänä on mm. toimia yhteistyössä esikouluikäisten lasten, heidän perheidensä sekä esikouluopettajan kanssa. Psykologi voi auttaa mm. silloin, kun vanhempia tai esikouluopettajaa askarruttavat esimerkiksi koulun aloittamiseen liittyvät kysymykset. Koulun aloitusta pohdittaessa, psykologi tekee tarvittaessa oppimisvalmiuden yksittäistutkimuksia ja koulumuotoarvioita.

Tausta ja lainsäädäntö

Kouluterveydenhuollon tarkoituksena on seurata oppilaan kasvua ja kehitystä ja edistää hänen terveyttään ja hyvinvointiaan. Kouluterveydenhuollon vastuulla ovat myös kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä vanhempien ja huoltajien tukeminen kasvatustyössä. Terveystarkastuksia järjestetään jokaisella vuosiluokalla.

Kouluterveydenhuolto osallistuu oppilaan erityisen tuen tarpeen tunnistamiseen. Jos oppilaalla on pitkäaikaissairauksia tai hän tarvitsee jatkotutkimuksia ja -hoitoa, kouluterveydenhuolto ohjaa asiassa eteenpäin. Jos oppilaalle ja mahdolliselle saattajalle aiheutuu kouluterveydenhuoltoon liittyvästä matkasta kuluja, ne korvataan hänelle.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHollolan kunta
Palvelusta vastaaHollolan kunta
Alue Hollola
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Hollolan kunta
Päivitetty: 10.11.2020