suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Koululaisen aamu- ja iltapäivätoiminta

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Luhangan kunta
Alue: Luhanka
Palvelun kieli: suomi

Koululaisen iltapäivätoiminnan tarkoituksena on tarjota lapsille turvallista ja ohjattua toimintaa koulun jälkeen eli toiminta on suunnitelmallista. Toiminta pyritään suunnittelemaan vaihtelevaksi, joustavaksi, kannustavaksi, iloiseksi ja lapsilähtöiseksi.

Toiminnan tavoitteena on tukea kokonaisvaltaisesti kodin ja koulun yhteistä kasvatustyötä. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tehtävänä on lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen seuraavista näkökulmista:

• Lapsen vapaa-ajan toiminnan ohjaaminen

• Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen

• Lapsen koulunkäynnin ja oppimisen tukeminen

• Varhainen puuttuminen ja sosiaalinen vahvistaminen.

Iltapäivätoiminnan toiminta-aika on koulun lukuvuoden aikana jokaisena koulupäivänä klo. 12.45-15.45. Poikkeuksista ilmoitetaan erikseen. Lisäksi kunta tarjoaa mahdollisuuden osallistua kesäkuussa n. 3 viikon ajan kesäiltapäivätoimintaan 6h/päivä. Toimintapaikkana molemmissa toimintamuodoissa on Luhangan koulu.


Toimi näin

Koulumme huoltajia tiedotetaan palvelusta koulun tiedotteissa. Keväällä voi alustavasti ilmoittautua mukaan seuraavan syksyn toimintaan.


Kenelle ja millä ehdoin

Toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista ja maksullista. Toimintaan voivat ilmoittautua kaikki koulujamme käyvät 1.-2. luokan oppilaat sekä muiden vuosiluokkien erityisopetukseen otetut / siirretyt lapset sekä erityisen tuen tarpeessa olevat oppilaat. Jos tilaa on, voivat muutkin oppilaat osallistua seuraavassa järjestyksessä: 1. eskarit, 2. kolmasluokkalaiset ja 3. neljäsluokkalaiset.

Palvelu on maksullinen.

Jos lapsi on iltapäivätoiminnassa 12 päivää/kuukausi tai vähemmän, maksu on 30 e. Jos lapsi on iltapäivätoiminnassa 13 päivää/kuukausi tai enemmän, maksu on 50 e. Kesäilttiksen toimintamaksu on 50 e. Iltapäivätoiminnan ja kesäiltapäivätoiminnan maksujen suuruuksia tarkistetaan lukuvuosittain.


Palvelun toteuttaa: 
Luhangan kunta