suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Laukaan kunta

Koulukuraattoripalvelut

  • Palvelu
  • Laukaa
  • Julkinen palvelu

Koulukuraattoripalvelut ovat osa oppilashuoltoa. Kuraattorityön tavoitteena on esi-, perus- ja lukio-opetuksen oppilaan koulunkäynnin ja psykososiaalisen hyvinvoinnin tukeminen. Koulukuraattori käy tukikeskusteluja oppilaan kanssa, tekee yhteistyötä koulun ja kodin välillä ja tukee vanhemmuutta. Hän osallistuu myös koulujen oppilashuoltotyöryhmiin, konsultoi ja tekee verkostoyhteistyötä.

Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä erilaisissa koulunkäyntiin, käyttäytymiseen, ikävaiheen kasvuun, tunne-elämään, perhetilanteeseen ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvissä kysymyksissä. Kuraattorin kanssa voi tulla keskustelemaan esimerkiksi itsenäistymiseen, jaksamiseen, jännittämiseen, mielialaan ja opiskelumotivaatioon liittyvistä asioista.

Koulukuraattoripalvelut ovat maksuttomia, vapaaehtoisia ja luottamuksellisia. Yhteyttä voi ottaa oppilas, vanhemmat, opettajat tai yhteistyökumppanit. Tarvittaessa kuraattori ohjaa oppilaan muihin lapsille ja nuorille tarjolla oleviin palveluihin ja toimii yhteistyössä näiden tahojen kanssa.

Toimi näin

Laukaassa toimii kolme koulukuraattoria. Voit ottaa yhteyttä koulukuraattoriin Wilman välityksellä tai puhelimitse ja jättää tarvittaessa viestin sekä yhteystietosi vastaajaan.

Koulukuraattoripalveluista sekä niiden saatavuudesta kerrotaan myös perusopetuksen yhteisessä lukuvuositiedotteessa sekä koulujen omissa oppilashuoltosuunnitelmissa ja lukuvuositiedotteissa. Ne löytyvät lukion ja koulujen omilta verkkosivuilta. Lisätietoja löydät myös kunnan verkkosivulta.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksessa ja toisen asteen oppilaitoksissa opiskelija saa tukea ja ohjausta opiskeluhuollon kuraattorilta. Hän tarjoaa tukea esimerkiksi perhetilanteeseen, vuorovaikutukseen ja ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa. Kuraattorin palveluja on tarjolla jokaisessa koulussa ja oppilaitoksessa.

Opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen, kun opiskelija tai huoltaja on tapaamista pyytänyt. Kiireellisissä tilanteissa mahdollisuus on järjestettävä jo samana tai seuraavana työpäivänä. Kuraattori osallistuu myös koko oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen. Hän ohjaa opiskelijan tarvittaessa myös muiden opiskeluhuollon palveluiden piiriin.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLaukaan kunta
Palvelusta vastaaLaukaan kunta
Alue Laukaa
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Laukaan kunta
Päivitetty: 3.12.2021