suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kirkkonummen kunta

Koulukuraattori

  • Palvelu
  • Kirkkonummi
  • Julkinen palvelu

Koulukuraattorityön tavoitteena on oppilaiden sosiaalisen hyvinvoinnin, myönteisen kokonaiskehityksen ja koulunkäynnin tukeminen sekä hyvinvoinnin edistäminen kouluyhteisössä sosiaalityön keinoin. Tavoitteellinen työskentely edellyttää yhteistyötä ja vuorovaikutusta huoltajien, opettajien ja muiden lapsen tai nuoren psykososiaalisen verkostoon kuuluvien kanssa. Koulukuraattori työskentelee yksilöiden tai ryhmien kanssa ja antaa konsultaatiota oppilaan huoltajille, opettajille ja yhteistyötahoille.

Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi jos oppilaalla on vaikeuksia ihmissuhteissa, kiusaamista, käyttäytymisongelmia tai tunne-elämän vaikeuksia. Myös kotona tapahtuvissa elämäntilanteen muutoksissa voi hakea tukea kuraattorilta. Kuraattorin kanssa voi käydä keskusteluja, joissa tavoitteena on etsiä yhdessä ratkaisuja ja selvittää tarvittavia tukitoimia.

Koulukuraattorit: Vastaava kuraattori, Kirkkoharjun koulu Katariina Mäki-Kokkila 040 5630913

Veikkolan ja Heikkilän koulutHannele Mollberg 050 3796134

Porkkalan lukio ja Kartanonrannan koulu Miia Kettula 040 5205386

Nissnikun yhtenäiskoulu ja Kantvikin kouluMaria Harju 040 1269666

Laajakallion, Masalan ja Vuorenmäen koulutTiina Linna 040 1269638

Gesterbyn ja Papinmäen koulut sekä Omnia Sari Myllynen-Naumanen 040 7294907

Winellska skolan ja esiopetusyksiköt Jessica Hellman 040 7290523, tavoitettavissa ma-pe

Muut ruotsinkieliset koulut, Kyrkslätts gymnasium, esiopetusyksiköt Clary Corander 050 4140735, tavoitettavissa ma-pe

Kenelle ja millä ehdoin

Oikeus oppilashuoltoon kuuluu jokaiselle oppilaalle.

Oikeus oppilashuoltoon kuuluu jokaiselle oppilaalle.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilashuoltoon. Sillä tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon tavoitteena on havaita ja puuttua oppilaiden ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oppilashuoltopalveluihin kuuluvat muun muassa kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta. Oppilashuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö.

Kaikissa kouluissa toimii oppilashuoltoryhmä, jota johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Ryhmän tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää oppilashuoltoa yhteisöllisesti siten, että kaikilla on terveellinen, turvallinen ja esteetön kouluympäristö.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKirkkonummen kunta
Palvelusta vastaaKirkkonummen kunta
Alue Kirkkonummi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Kirkkonummen kunta
Päivitetty: 16.8.2021