suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tammelan kunta

Koulukuljetus

  • Palvelu
  • Tammela
  • Julkinen palvelu

Esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetusten järjestämisessä noudatetaan perusopetuslaissa annettujen määräysten ja Tammelan kasvatus- ja koulutuslautakunnan periaatepäätöksissä määriteltyjä ehtoja, joiden täyttyessä kunta järjestää oppilaille koulukuljetuksen.

Toimi näin

Kuljetushakemuslomakkeita saa kouluilta, sivistyspalveluiden osastolta ja osoitteesta https://www.tammela.fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/koulukuljetus

Hakemukset palautetaan Tammelan kunnan kirjaamoon postitse (Tammelan kunta/Kirjaamo/Hakkapeliitantie 2/31300 Tammela) tai sähköpostilla (kirjaamo@tammela.fi)

Kenelle ja millä ehdoin

Tammelan kunnassa koulukuljetusta tai korvausta tulee hakea siinä tapauksessa, että koulumatka on esikoululaisilla alle 3 km, 1. – 3. luokkalaisilla alle 3 km ja 4. – 9. luokkalaisilla alle 5 km. Kun on kyse koko lukuvuoden kestävästä kuljetuksesta tai korvauksesta, tulee hakemus jättää huhtikuun loppuun mennessä. Kuljetuspäätökset tehdään enintään lukuvuodeksi kerrallaan. Erikoistapauksissa, kuten terveydellisistä syistä, voidaan kuljetus järjestää tai korvata lyhyemmäksikin ajaksi. Asiantuntijalausunnot on toimitettava joka lukuvuosi hakemuksen mukana uudelleen, elleivät ne ole luonteeltaan pysyväislaatuisia. Näissä tapauksissa asia sovitaan erikseen.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka

  • on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai
  • muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.

Palvelun toteuttaa

Tammelan kunta

Palvelusta vastaa

Tammelan kunta
Tekstistä vastaa: Tammelan kunta
Päivitetty: 1.12.2021