suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Polvijärven kunta

Koulukuljetus

  • Palvelu
  • Polvijärvi
  • Julkinen palvelu

Jos perusopetusta, esiopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pidempi tai jos se oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muuten muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi, on oppilaalla oikeus maksuttomaan kuljetukseen taikka oppilaan kuljettamista varten myönnettävään riittävään avustukseen.

Polvijärven kunnassa esikoululaisille ja 1-2 luokkalaisille myönnetään maksuton koulukuljetus, jos koulumatka on yli kolme kilometriä.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.

Toimi näin

Maksuton koulukuljetus esiopetuspaikkaan tai lähikouluun järjestetään Polvijärvellä ilman hakemusta.

Esiopetuksen osalta kuljetustarpeesta on ilmoitettava esiopetuksen ilmoittautumislomakkeessa.

Kenelle ja millä ehdoin

Koulutoimisto mittaa koulumatkat. Rajatapauksissa matkan pituus tarkistetaan kunnan tontti- ja paikkatietopalveluista.

Koulumatkan vaikeuden ja rasittavuuden perusteella maksuton koulukuljetus voidaan järjestää vain huoltajan kirjallisen hakemuksen perusteella. Päätöksen asiassa tekee sivistysjohtaja asiantuntijalausunnon perusteella.

Jos oppilas hakeutuu muuhun kuin kunnan hänelle osoittamaan lähikouluun, huoltaja vastaa oppilaan koulumatkoista aiheutuvista kustannuksista.

Maksutonta koulukuljetusta ei järjestetä, jos lapselle myönnetään oikeus opiskella muualla kuin lähikoulussaan (Kirkonkylä / Sotkuma) tai oppilas vaihtaa asuinkuntaa kesken perusopetuksen, mutta lapselle myönnetään oikeus jatkaa koulussa Polvijärvellä, huoltaja vastaa mahdollisista kuljetuskustannuksista (POL 32 §:n 3 mom). Jos kuljetuksesta ei aiheudu kunnalle lisäkustannuksia, oppilas voi saada maksuttoman koulukuljetuksen.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi-, perus- tai lisäopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai jos se muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPolvijärven kunta
Palvelusta vastaaPolvijärven kunta
Alue Polvijärvi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Polvijärven kunta
Päivitetty: 1.11.2019