suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pieksämäen kaupunki

Koulukuljetus

  • Palvelu
  • Pieksämäki
  • Julkinen palvelu

Pieksämäen kaupunki järjestää ilmaisen koulukuljetuksen esioppilaille, 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille, joiden koulumatka on yli 3 km sekä 3.-9. vuosiluokan oppilaille, joiden koulumatka on yli 5 km. Lisäksi jos oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen koulumatka muuten muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi, on oppilaalla oikeus maksuttomaan kuljetukseen taikka oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävään riittävään avustukseen.Kuljetuksia koskevia asioita hoitaa liikennesuunnittelija Pasi Haverinen, p. 044 588 2407.

Pieksämäkeläiset koululaiset voivat käyttää koulumatkoihinsa myös paikallisliikenteen vuoroja, jotka ovat ilmaisia kaikille alle kouluikäisille ja 1-9 -luokkalaisille.

Toimi näin

Koulukuljetuksia koskevissa asioissa ota yhteyttä liikennesuunnittelija Pasi Haveriseen.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos oppilaalle on myönnetty hakemuksesta koulunkäyntioikeus muuhun kuin lähikouluun (ns. toissijaiseen kouluun), kuljetuksia ei järjestetä eikä korvata.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi-, perus- tai lisäopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai jos se muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.

Perustiedot

Palvelusta vastaaPieksämäen kaupunki
Palvelun toteuttaaPieksämäen kaupunki
Alue Pieksämäki
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Pieksämäen kaupunki
Päivitetty: 27.3.2019