suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Koulukuljetus

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Lumijoen kunta
Alue: Lumijoki
Palvelun kieli: suomi

Esi- ja perusopetuksen oppilaat kuljetetaan Lumijoen peruskouluun joko kunnan erikseen tilaamilla koulukuljetusreiteillä tai Oulun joukkoliikenteen reittivuoroilla.


Toimi näin

Maksuton koulukuljetus järjestetään oppilaalle opetuksen järjestäjän puolesta koulumatkan pituuden ja kunnan hyväksymien kuljetuskriteereiden mukaisesti. Mikäli huoltaja katsoo koulukuljetuksen järjestämisen muussa tapauksessa aiheelliseksi, tulee sitä anoa erikseen.


Kenelle ja millä ehdoin

Perusedellytyksenä maksuttoman koulukuljetuksen saamiseksi on perusopetuslain mukainen yli viiden kilometrin yhdensuuntainen koulumatka. Oppilaan ikä on otettu huomioon Lumijoen kunnan kuljetuskriteereissä siten, että esikoululaiset ja 1. vuosiluokan oppilaat kuljetetaan kouluun , jos koulumatka on yli 2 km ja 2. vuosiluokan oppilaat, jos koulumatka on yli 3 km.

Palvelu on maksuton.


Tausta ja lainsäädäntö

Esi-, perus- tai lisäopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai jos se muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.


Palvelun toteuttaa: 
Lumijoen kunta