suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Karkkilan kaupunki

Koulukuljetus

  • Palvelu
  • Karkkila
  • Julkinen palvelu

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus Karkkilan kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päättämien kuljetusperiaatteiden mukaisesti. Karkkilan kaupungin koulukuljetusperiaatteet noudattavat Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksiä.

Toimi näin

Huoltaja hakee yksittäistä oppilasta koskevaa koulumatkaetuutta oppilaskuljetushakemuksella. Huoltajan tulee perustella hakemus koulumatkan pituuden, rasittavuuden, vaativuuden, tien vaarallisuuden tai koulumatkaan käytettävän ajan perusteella.

Koulumatkaetuutta haetaan oppilaan aloittaessa esiopetuksen, 1.luokan, 3.luokan ja 7.luokan. Mikäli oppilaan koulu, asuinpaikka tai muut olosuhteet muuttuvat, jotka vaikuttavat koulumatkaetuuteen, etuutta anottava uudelleen.

Huoltaja vastaa oppilaan koulumatkoista aiheutuvista kuluista, mikäli oppilas opiskelee huoltajan aloitteesta muussa kuin kunnan osoittamassa esiopetuspaikassa, lähikoulussa tai muussa kunnan osoittamassa opiskeluun soveltuvassa koulussa.

Kenelle ja millä ehdoin

Koulumatkaetuus voidaan myöntää huoltajan anomuksesta koulumatkan pituuden mukaan esiopetuksessa ja perusopetuksen vuosiluokilla 1 – 2 yli kolmen (3) kilometrin ja vuosiluokilla 3 – 9 yli viiden (5) kilometrin koulumatkaan oppilaan omaan lähikouluun (kunta osoittaa) tai esiopetuspaikkaan, valmistavaan opetukseen (MAMU -opetus Nyhkälän koulu), tai lähimpään tarkoituksenmukaiseen kouluun, jos oppilaan oma koulu ei ole oppilaan terveydentilan tai muun erityisen syyn takia sovelias tai erityisluokilla opiskeleville oppilaille.

Kuljetus voidaan järjestää myös muulle kuin lähikoululle tai kaupungin osoittamaan esiopetuspaikkaan, kun oppilaan koulumatka muuhun kouluun tai esiopetuspaikkaan on helpompi tai taloudellisemmin järjestettävissä tai kuljetuksen järjestämisessä ei ole eroja ja kuljetuskustannukset ovat saman suuruiset kuin omaan lähikouluun sillä edellytyksellä, että kuljetus tapahtuu avoimessa joukkoliikenteessä.

Kuljetuksen järjestäminen ei ole välttämätöntä koko koulumatkalle, vaan koulumatka voi muodostua osittain oppilaan itse kulkemasta osasta. Kuljetusoppilaan kävelymatka yhteen suuntaan on enintään esioppilailla ja 1.-2. luokan oppilailla 2,0 km, 3.-6. luokan oppilailla 3,0 km ja 7.-9. luokan oppilailla 5,0 km. Kuljetukset suoritetaan yhteiskuljetuksina joko koulutakseilla tai linja-autoilla. Oppilas noudetaan ennalta ilmoitetusta paikasta kuljetusreitin varrelta kohtuullisen matkan päästä kotoa.

Lisätietoa maksuttoman koulukuljetuksen ehdoista ja tarkemmat ohjeistukset koulukuljetuksen erityistilanteisiin löytyvät Karkkilan kaupungin nettisivuilta.

Palvelu on maksuton.

Mikäli koulukuljetuskyytiin mahtuu niin kuljetukseen voi osallistua omakustanteisesti.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi-, perus- tai lisäopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai jos se muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKarkkilan kaupunki
Palvelusta vastaaKarkkilan kaupunki
Alue Karkkila
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Karkkilan kaupunki
Päivitetty: 9.4.2021