suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Koulukuljetus

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Heinäveden kunta
Alue: Heinävesi
Palvelun kieli: suomi

Heinäveden kunnassa noudatetaan Perusopetuslain 32 §:n mukaisia koulukuljetusperiaatteita:

Koulukuljetus järjestetään (Siv.ltk 21.11.2013 § 87):

•0 - 2 luokan oppilaille yli 3 km matkalta

•3 - 9 luokan oppilaille yli 5 km matkalta

•lukion oppilaat yli 5 km matkalta

Varsinaisella koulumatkalla tarkoitetaan oppilaan päivittäistä kodin ja koulun välistä matkaa, jonka oppilas kulkee kouluun ja sieltä palatessaan. Koulumatkan pituus lasketaan lyhyintä jalankulkukelpoista ja yleisessä käytössä olevaa tietä pitkin kodin portilta koulun portille.

Heinävedellä kuljetuksissa käytetään ensisijaisesti linja-autoja.

Koulukuljetukset järjestetään linja-auto- tai taksireitin varresta. Koulukuljetusta ei järjestetä ovelta - ovelle - kuljetuksina, vaan oppilaiden kuljetus voidaan järjestää lähimpään tienhaaraan, linja-autopysäkille tai muuhun liikenteellisesti turvalliseen paikkaan.

Kuljetus voidaan järjestää vain osalle matkasta. Tällöin kilometrirajat ovat pisimpiä mahdollisia omamavastuumatkoja, jotka oppilaan tulee varautua kulkemaan omin neuvoin.


Toimi näin

Kuljetusoikeutta haetaan kouluun ilmoittautumisen yhteydessä.

Asioitahoitaa

Raija Heiskanen

p. 040 7101 928


Kenelle ja millä ehdoin

Harkinnanvarainen koulukuljetus

Jos koulumatka voidaan osoittaa (lausunto) lapsen ikätaso huomioon ottaen vaaralliseksi tai terveydelliset syyt huomioiden rasittavaksi, voidaan hänelle järjestää maksuton koulukyyti. (PoL 32 §). Ns. harkinnanvarainen koulukuljetusetuus myönnetään viranhaltijapäätöksellä hakemuksesta.

Palvelu on maksuton.


Tausta ja lainsäädäntö

Esi-, perus- tai lisäopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai jos se muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.


Palvelun toteuttaa: 
Heinäveden kunta