suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Lahden kaupunki

Koulukuljetus esi-, perus- ja lisäopetuksen oppilaille

  • Palvelu
  • Lahti
  • Julkinen palvelu

Oppilaalla on oikeus koulukuljetukseen,

mikäli koulumatkan pituus asuinpaikan mukaiseen lähikouluun on:

  1. - 2. luokat yli 3 km
  2. - 10. luokat yli 5 km

mikäli matka perusopetukseen valmistavaan opetukseen osallistuvilla oppilailla on:

  1. - 2. luokilla yli 2 km
  2. - 10. luokilla yli 3 km

Esiopetukseen osallistuvien oppilaiden koulukuljetusraja on perusopetuslain mukainen 5 km. Iltapäivätoimintaan kuljetusetuutta voi hakea ja saada ainoastaan asiantuntijalausunnon perusteella lapsi, joka on oikeutettu koulukuljetukseen.

Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilas, joka opiskelee 0-luokalla koulussa tai suorittaa ensimmäisen esiopetusvuoden päiväkodissa, on asiantuntijalausuntoon perustuen oikeutettu koulukuljetukseen, kun koulumatka on yli 3 km.

Koulumatka mitataan kotiportilta koulun portille lyhintä jalankulkukelpoista reittiä.

Koulukuljetus järjestetään ja korvataan vain kodin ja koulun väliselle matkalle. Jos lapsen vanhemmilla on yhteishuoltajuus, kaupunki järjestää koulukuljetuksen vain oppilaan väestörekisteritietojen mukaiseen kodin osoitteeseen.

Oppilaan edellytetään kävelevän kuljetusreitin varteen. Omavastuurajat kävellen kuljetusreitin varteen ja lähimmältä pysäkiltä kouluun ovat yhteen suuntaan samat kuin koulukuljetusrajat.

Oppilaalla on oikeus siirtolippuun, mikäli koulumatkalla joudutaan käyttämään kahta linja-autoa ja molempien matkojen pituus ylittää koulukuljetusrajan.

Erityisiin syihin perustuen (lisätietoa liitteenä) koulukuljetusta voi hakea koulukuljetushakemuksella, joka toimitetaan kirjaamoon: PL 202, 15101 Lahti, kirjaamo@lahti.fi

Toimi näin

Lisätietoja saat ensisijaisesti oppilaan oman koulun rehtorilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka

  • on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai
  • muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLahden kaupunki
Palvelusta vastaaLahden kaupunki
Alue Lahti
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Lahden kaupunki
Päivitetty: 14.4.2022