suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon psykologin palvelut

  • Palvelu
  • 7 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Koulupsykologit toimivat kouluilla osana koulujen oppilashuoltoa yhteistyössä oppilaiden, vanhempien, opettajien ja muun oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Koulupsykologin tehtävänä on tukea esi- ja perusopetuksessa olevien lasten koulunkäyntiä, psyykkistä hyvinvointia ja kokonaiskehitystä. Koulupsykologiin voivat ottaa yhteyttä niin oppilaat, vanhemmat, kuin koulun henkilökuntakin.

Koulupsykologien työtehtävät:

•Kouluyhteisön kehittämistehtävät ja muu ennaltaehkäisevä työ

•Toimiminen osana koulun oppilashuoltoryhmää

•Opettajien ja oppilashuoltohenkilöstön konsultointitehtävät

•Vanhempien ohjaus ja neuvonta

•Opetuksen järjestämistä koskevien tukitoimenpiteiden suunnittelu yhdessä oppilaan, vanhempien ja opettajien kanssa

•Oppimisedellytysten arviointi psykologisia tutkimusmenetelmiä käyttäen.

•Psyykkisen tuen tarpeen arviointi, tarvittava jatko-ohjaus sekä yhteistyö mm. perheneuvolan, lastensuojelun ja erikoissairaanhoidon kanssa

•Oppilaan tukeminen mm. tukikäyntien muodossa

Kouluterveydenhuollossa työskentelee alueittain nuorten mielenterveystyöntekijöitä nk. "miekkareita". Miekkarin työn tavoite on ehkäistä ja puuttua varhain oppilaiden psyykkiseen oireiluun ja huolenaiheisiin sekä antaa vanhemmille ja kouluille keinoja tukea oireilevia oppilaita. Nuori itse, hänen vanhempansa tai muu huolen huomannut henkilö voi ottaa yhteyttä miekkariin.

Nuoruus- ja opiskeluaikana saattaa tulla aikoja, jolloin tarvitaan lisätukea omalle jaksamiselle ja hyvinvoinnille. Nuorisopsykologit palvelevat yli 16-vuotiaita lukioissa ja ammattiopistoissa opiskelevia nuoria sekä nuoria, jotka vasta etsivät opiskelupaikkaa. Psykologien tehtävänä on tukea ja edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja mielenterveyttä. Vastaanotolle voi tulla keskustelemaan luottamuksellisesti mistä tahansa mieltä painavasta asiasta.

Ota yhteyttä, jos sinulla on esimerkiksi:

•opiskeluvaikeuksia

•masennusta

•kriisivaihe elämässä

•ihmissuhdevaikeuksia

•jännittämistä tai ahdistusta itsetunto-ongelmia

•päihteisiin, syömiseen tai seksuaalisuuteen liittyviä ongelmia

Toimi näin

Kainuun soten verkkosivuilta löytyy mielenterveystyöntekijöiden, koulupsykologien ja nuorisopsykologien yhteystiedot alueittain.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Opiskeluhuollon psykologi (koulupsykologi) tukee koulunkäyntiä, oppimista ja opiskelijan psyykkistä hyvinvointia ja auttaa oppimisvaikeuksissa. Hän selvittää mielenterveyteen liittyviä ongelmia ja tarvittaessa arvioi koululaisen tai opiskelijan hoidon tai tuen tarvetta.

Psykologin palveluja on tarjolla jokaisessa koulussa ja oppilaitoksessa. Opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti opiskeluhuollon psykologin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen, kun opiskelija tai huoltaja on tapaamista pyytänyt. Kiireellisissä tilanteissa mahdollisuus on järjestettävä jo samana tai seuraavana työpäivänä.

Opiskeluhuollon psykologi osallistuu koko oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen. Hän ohjaa opiskelijan tarvittaessa myös muiden opiskeluhuollon palveluiden piiriin.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Palvelusta vastaaKainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Alue Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Päivitetty: 11.8.2020