suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vantaan kaupunki

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut

  • Palvelu
  • Vantaa
  • Julkinen palvelu

Terveysneuvonnan tärkeimpiä tehtäviä on mielenterveyden edistäminen, päihteiden käytön ennaltaehkäisy, seksuaaliterveyden edistäminen, ylipainon ennaltaehkäisy, koulukiusaamisen tunnistaminen ja siihen puuttuminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen. Lisäksi neuvonnassa käsitellään eri luokka-asteiden terveystarkastusohjelman mukaisia painopistealueita.

Terveysneuvontaa toteutetaan yksilöllisen tarpeen ja kehitysvaiheen mukaisesti.

Terveysneuvonnassa huomioidaan koulun ja oppilaitosten opetussuunnitelman mukaiset eri-ikäisten oppilaiden ja opiskelijoiden terveysneuvonnan osa-alueet yhteistyössä opettajien kanssa.

Lait ja asetukset määrittävät koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa tehtävää työtä.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on tarkoitettu vantaalaisille koululaisille ja opiskelijoille

Tausta ja lainsäädäntö

Kouluterveydenhuollon tarkoituksena on seurata oppilaan kasvua ja kehitystä ja edistää hänen terveyttään ja hyvinvointiaan. Kouluterveydenhuollon vastuulla ovat myös kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä vanhempien ja huoltajien tukeminen kasvatustyössä. Terveystarkastuksia järjestetään jokaisella vuosiluokalla.

Kouluterveydenhuolto osallistuu oppilaan erityisen tuen tarpeen tunnistamiseen. Jos oppilaalla on pitkäaikaissairauksia tai hän tarvitsee jatkotutkimuksia ja -hoitoa, kouluterveydenhuolto ohjaa asiassa eteenpäin. Jos oppilaalle ja mahdolliselle saattajalle aiheutuu kouluterveydenhuoltoon liittyvästä matkasta kuluja, ne korvataan hänelle.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaVantaan kaupunki
Palvelusta vastaaVantaan kaupunki
Alue Vantaa
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Vantaan kaupunki
Päivitetty: 21.10.2021