suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vantaan kaupunki

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkäripalvelut

  • Palvelu
  • Vantaa
  • Julkinen palvelu

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa työskentelevät lääkärit ovat kouluissa varmistamassa lasten ja nuorten terveyttä, hyvinvointia ja hyvää tulevaisuutta. Jotta pulmat havaitaan ajoissa, terveydenhoitaja ja lääkäri tekevät terveystarkastuksia. Lääkäri auttaa opiskelukykyyn vaikuttavien pulmien selvittelyssä.  Hän on osa opiskeluhuoltoa ja koulun muiden ammattilaisten konsultoitavissa.  

Pääsääntöisesti sairaudet hoidetaan terveysasemalla.

Akuuttisairausvastaanotto ei kuulu koululääkärin tehtäviin.

Koululääkärin työtä määrittäviä lakeja ja asetuksia

- Terveydenhuoltolaki, Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 338/2011

- Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

- Laki potilaan asemasta ja oikeuksista

- Lastensuojelulaki

- Tartuntatautilaki

- Sora -lainsäädäntö

Koululääkäreiden työkuvaan kuuluvat

1. terveystarkastukset, joita ovat a)  laaja-alaiset terveystarkastukset b) opiskeluterveydenhuollon kutsunta- ym tarkastukset c) yksilöllisen tarpeen mukaiset tarkastukset

2. kontrollivastaanotot

3. konsultaatiot

4. monialaiset neuvottelut

5. muut tehtävät: asiantuntijatehtävät, hätäensiapu

Kenelle ja millä ehdoin

Oikeus oppilashuoltoon kuuluu jokaiselle oppilaalle.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilashuoltoon. Sillä tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon tavoitteena on havaita ja puuttua oppilaiden ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oppilashuoltopalveluihin kuuluvat muun muassa kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta. Oppilashuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö.

Kaikissa kouluissa toimii oppilashuoltoryhmä, jota johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Ryhmän tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää oppilashuoltoa yhteisöllisesti siten, että kaikilla on terveellinen, turvallinen ja esteetön kouluympäristö.

Perustiedot

Palvelusta vastaaVantaan kaupunki
Palvelun toteuttaaVantaan kaupunki
Alue Vantaa
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Vantaan kaupunki
Päivitetty: 18.1.2020