suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Helsingin kaupunki

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkäripalvelut

  • Palvelu
  • Helsinki
  • Julkinen palvelu

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärit ovat kouluissa varmistamassa lasten ja nuorten terveyttä, hyvinvointia ja hyvää tulevaisuutta. Jotta pulmat havaitaan ajoissa, terveydenhoitaja ja lääkäri tekevät terveystarkastuksia. Lääkäri auttaa opiskelukykyyn vaikuttavien pulmien selvittelyssä. Hän on osa opiskeluhuoltoa ja koulun muiden ammattilaisten konsultoitavissa. Koululääkärit noudattavat työssään lakeja, asetuksia ja Helsingin kaupungin strategiaa.

Helsingin peruskoululaisia, lukiolaisia sekä ammatillisten oppilaitosten opiskelijoita palvelee yhteensä 30 päätoimista koululääkäriä. Terveysasemien lääkärit eivät osallistu kouluterveydenhuoltoon. Pääsääntöisesti sairaudet hoidetaan terveysasemalla.

Akuuttisairausvastaanotto ei kuulu koululääkärin tehtäviin.

Koululääkärin työtä määrittäviä lakeja ja asetuksia

- Terveydenhuoltolaki, Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 338/2011

- Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

- Laki potilaan asemasta ja oikeuksista

- Lastensuojelulaki

- Tartuntatautilaki

- Sora -lainsäädäntö

Koululääkäreiden työkuvaan kuuluvat

  1. terveystarkastukset, joita ovat a) laaja-alaiset terveystarkastukset b) opiskeluterveydenhuollon kutsunta- ym tarkastukset c) yksilöllisen tarpeen mukaiset tarkastukset
  2. kontrollivastaanotot
  3. konsultaatiot
  4. monialaiset neuvottelut
  5. muut tehtävät: asiantuntijatehtävät, hätäensiapu

Suomen- ja ruotsinkielisten palvelujen lisäksi joissakin kouluissa koululääkärin palveluja tarjotaan myös muilla kielillä. Tarvittaessa käytetään tulkkia.

Kenelle ja millä ehdoin

Oikeus oppilashuoltoon kuuluu jokaiselle oppilaalle.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilashuoltoon. Sillä tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon tavoitteena on havaita ja puuttua oppilaiden ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oppilashuoltopalveluihin kuuluvat muun muassa kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta. Oppilashuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö.

Kaikissa kouluissa toimii oppilashuoltoryhmä, jota johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Ryhmän tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää oppilashuoltoa yhteisöllisesti siten, että kaikilla on terveellinen, turvallinen ja esteetön kouluympäristö.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHelsingin kaupunki
Palvelusta vastaaKasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Helsingin kaupunki
Alue Helsinki
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Helsingin kaupunki
Päivitetty: 16.5.2022