suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä

Kotisairaalapalvelut

  • Palvelu
  • 5 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Kotisairaalatoiminta mahdollistaa PoSan alueella sairaalahoitoa tarvitsevan potilaan hoitamisen kotona tai palvelu- tai vanhainkodissa. Kotisairaala mahdollistaa esimerkiksi saattohoidon toteutumisen myös kotona. Käytössämme on siirrettävät sairaalavuoteet, kipupumput ja muu tarvittava välineistö.

Kotisairaalan hoidettavaksi sopivia potilaita ovat lääkärin arvioimat tulehduspotilaat ja palliatiivisessa hoidossa olevat, jotka tarvitsevat esimerkiksi suonensisäistä antibioottihoitoa ja/tai nestehoitoa.

Keskimääräinen kotisairaalan hoitojakso on noin viikko. Kotisairaalan lääkäri päättää potilaan ottamisesta kotisairaalaan hoitojaksolle ja hoitojakson lopettamisesta.

Kotisairaalan etuina ovat:

– vanhainkotipotilaiden hoito omassa yksikössä

– moniresistentit bakteeripotilaat

– asiakkaan palvelujen paraneminen

– joustava siirtyminen erikoissairaanhoidosta kotiin

– PoSan osastolta kotiutuminen nopeammin

– päivystävälle lääkärille useampi jatkohoitopaikkamahdollisuus jne.

Kenelle ja millä ehdoin

Kotisairaalaan tulevan potilaan täytyy täyttää kriteerit, jotta kotisairaalan hoitotyön periaatteet ja hoidon oikea porrastus toteutuvat:

– Potilaan hoito vaatii sairaalahoitoa.

– Potilaan sairaus on sellainen, että sitä voidaan turvallisesti hoitaa kotisairaalassa.

– Potilas haluaa tulla hoidetuksi kotonaan tai palvelu- tai vanhainkodissa.

– Potilas tai hänen hoitoonsa osallistuvat ottavat tarvittaessa yhteyttä kotisairaalan henkilöstöön tai terveyskeskuksen päivystykseen.

– Potilaan perusturva ja -hoiva on kunnossa.

– Potilas asuu PoSan toimialueella.

Palvelu on maksullinen.

Kotisairaalan hoitopäivämaksu määräytyy käyntikertojen määrän mukaan. Asiakasmaksukatto ei koske kotisairaalan hoitomaksuja. Sotainvalideilta, joiden invaliditeetti on yli 20 %, ei peritä hoitomaksua. Pysyvässä laitoshoidossa olevan asiakkaan hoitomaksu säilyy ennallaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Tietyissä tilanteissa potilas voi saada sairaalahoitoa kotonaan. Hoito on hoitavan lääkärin suunnittelemaa ja toteuttamaa. Kotisairaalahoitoa annetaan potilaan suostumuksella. Edellytys on, että potilaan kunto on riittävä ja sairauden edellyttämät hoitotoimenpiteet voidaan toteuttaa myös kotona. Kotisairaalahoitoa suunniteltaessa otetaan aina huomioon myös kodin kokonaistilanne ja mahdolliset muut perheenjäsenet.

Kotona annettava sairaalahoito on vaihtoehto sairaalassa tapahtuvalle hoidolle. Se edellyttää yleensä hoitohenkilökunnan kotikäyntejä tai potilaan käyntejä sairaalassa suunnitelman ja tilanteen mukaan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä
Palvelusta vastaaPohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä
Alue Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Pomarkku, Siikainen
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä
Päivitetty: 11.8.2020