suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite

Kotisairaalapalvelut

  • Palvelu
  • 10 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Soite tarjoaa kotisairaalan palveluita naisten ja lasten avosairaalassa sekä perusterveydenhuollon kotisairaalassa.

Naisten ja lasten avosairaala on lääkärijohtoista erikoissairaanhoitoa perheen kotona ja kätilöpoliklinikalla. Potilaina voivat olla eri-ikäiset lapset ja naiset. Hoitoa ohjaavia arvoja ovat perhekeskeisyys, yksilöllisyys, turvallisuus, vapaaehtoisuus ja hoidon jatkuvuus. Hoito perustuu aina vapaaehtoisuuteen ja perheen kanssa tehtävään yksilölliseen hoitosopimukseen. Viemällä sairaanhoitoa kotiin voidaan lyhentää sairaalassa oloaikaa tai korvata se kokonaan. Avosairaala mahdollistaa perheen arjen jatkumisen normaalina ja perheen yhdessä olon sairauden aikanakin. Kotona tutussa ja turvallisessa ympäristössä oleminen kohentaa elämänlaatua, yleiskuntoa ja turvallisuuden tunnetta.

Kotiuduttuaan alle 48 tunnin kuluttua synnytyksestä, tulevat äiti ja vastasyntynyt avosairaalaan lastenlääkärin ja kätilön tarkastusta varten muutama päivä kotiutumisen jälkeen. Kun lapsi on avosairaalan potilaana, vanhemmat vastaavat lapsen tarvitsemasta päivittäisestä hoidosta ja huolenpidosta kotona. Lapsi on pääasiassa vanhempien vastuulla. Avosairaalan työntekijät käyvät tekemässä tarvittavat hoitotoimenpiteet, antamassa lääkkeitä ja arvioimassa lapsen vointia.

Perusterveydenhuollon kotisairaala tarjoaa vuodeosastohoitoa korvaavaa lyhytaikaishoitoa potilaan kotona silloin kun potilas itse tai heidän omaiset ovat siihen halukkaita. Päämääränä on edistää potilaan hyvinvointia ja terveyttä hänen kotonaan tai kodinomaisissa olosuhteissa. Kotisairaalassa hoidetaan muun muassa suonensisäiset lääkitykset, nesteytys- ja ravitsemushoidot, verensiirrot, kipupumppuhoidot sekä palliatiivinen- ja saattohoito.

Tausta ja lainsäädäntö

Tietyissä tilanteissa potilas voi saada sairaalahoitoa kotonaan. Hoito on hoitavan lääkärin suunnittelemaa ja toteuttamaa. Kotisairaalahoitoa annetaan potilaan suostumuksella. Edellytys on, että potilaan kunto on riittävä ja sairauden edellyttämät hoitotoimenpiteet voidaan toteuttaa myös kotona. Kotisairaalahoitoa suunniteltaessa otetaan aina huomioon myös kodin kokonaistilanne ja mahdolliset muut perheenjäsenet.

Kotona annettava sairaalahoito on vaihtoehto sairaalassa tapahtuvalle hoidolle. Se edellyttää yleensä hoitohenkilökunnan kotikäyntejä tai potilaan käyntejä sairaalassa suunnitelman ja tilanteen mukaan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKeski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite
Palvelusta vastaaKeski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite
Alue Halsua, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Kruunupyy, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Veteli
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite
Päivitetty: 11.3.2022