suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kotisairaalapalvelut

  • Palvelu
  • 4 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Toteutettavat hoidot:

Akuutisti sairastuneet potilaat, joiden toipumisen seuranta ja kuntoutumisen tukeminen voidaan toteuttaa kotona. (Ei ympärivuorokautista seurannan tarvetta, mittauksia, laboratoriokokeita, havainnointia, haastattelua..)

Kuntoutuvat potilaat (tilapäinen tehostettu tuki kotiin) (Toimenpiteistä tai akuutista sairastumisesta toipuvat/kuntoutuvat potilaat)

Infektiopotilaat, joilla on iv-antibiootin tarve, joiden ei onnistu hakea lääkehoitoa itse terveysasemalta.

Akuutit haavapotilaat, akuutit ihon hoidon tehostamistarpeet

Syöpäpotilaiden voinnin seuranta ja hoito

Hoitokotien potilaat, jotka tarvitsevat akuuttia sairaanhoitoa esim. I.V. nesteytystä/lääkehoitoa, jota hoitokodin henkilöstö ei pysty itse toteuttamaan.

Kipupotilaat (kipulaastarien vaihdot, PCA-pumppuhoidot tms.)

Saattohoitopotilaat eri ympäristöissä, (koti /hoitokoti/palveluasuminen jne)

Tutkimuksiin valmistautumisessa tukea tarvitsevat potilaat (esim. tyhjennys)

Lääkitysmuutokset, jotka vaativat voinnin seurantaa.

Osastolta kotiuduttua voinnin seuranta (vierimittaukset, verikokeet, havainnointi ja haastattelu) ja turvattomuuden lievittäminen kotikäynnein (ns. saattaen kotiin toimintamalli)

Tai muut akuuttia sairaanhoitoa tarvitsevat potilasryhmät, joiden hoito on turvallista toteuttaa kotona

Toimi näin

Hoitava lääkäri vastaanotolla, päivystyksessä tai osastolla arvioi potilaan hoidon toteuttamisen mahdollisuuksia kotona ja keskustelee kotisairaalahoidon mahdollisuudesta potilaan/omaisen kanssa.

Lääkäri/hoitaja ottavat yhteyttä alueen koordinoivaan kotiutushoitajaan, jonka kanssa vielä arvioidaan kotona toteuttavan hoidon mahdollisuudet, jonka jälkeen potilaalle voidaan vasta luvata kotisairaalahoito.

Koordinoiva kotiutushoitaja järjestää kotiin tarvittavat apuvälineet, suunnittele hoitajien kotikäynnit yhteistyössä Aliisan hoitajien kanssa.

Tarvittaessa voidaan pitää myös hoitoneuvottelu kotisairaalahoidon toteuttamisen suunnittelemiseksi varsinkin silloin, kun potilaan hoitoon osallistuu useampi hoitava taho tai esim. kotisaattohoitopotilaiden kohdalla. Hoitoneuvottelut koolle kutsuu ja organisoi alueen koordinoiva kotiutushoitaja.

Kenelle ja millä ehdoin

Asiakkaaksi Aliisaan voi tulla perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kautta päivystyksestä tai osastolta. Hoitava lääkäri tekee yksilöllisen hoitosuunnitelman potilastapaamisen ja tutkimusten perusteella ja arvioi, onko potilaan hoito mahdollista toteuttaa kotona. Laki potilaan asemasta ja oikeudesta velvoittaa, että suunnitelma hoidosta ja sen toteutuksesta on tehty yhteisymmärryksessä potilaan, hänen omaisensa tai läheisensä kanssa.

Palvelusta peritään asiakasmaksu, joka sisältää akuutin sairaanhoidon yhteydessä annettavat lääkkeet ja hoitosuunnitelman mukaiset hoitotarvikkeet.

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Tietyissä tilanteissa potilas voi saada sairaalahoitoa kotonaan. Hoito on hoitavan lääkärin suunnittelemaa ja toteuttamaa. Kotisairaalahoitoa annetaan potilaan suostumuksella. Edellytys on, että potilaan kunto on riittävä ja sairauden edellyttämät hoitotoimenpiteet voidaan toteuttaa myös kotona. Kotisairaalahoitoa suunniteltaessa otetaan aina huomioon myös kodin kokonaistilanne ja mahdolliset muut perheenjäsenet.

Kotona annettava sairaalahoito on vaihtoehto sairaalassa tapahtuvalle hoidolle. Se edellyttää yleensä hoitohenkilökunnan kotikäyntejä tai potilaan käyntejä sairaalassa suunnitelman ja tilanteen mukaan.

Perustiedot

Palvelusta vastaaKainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Palvelun toteuttaaKainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Alue Kajaani, Kuhmo, Sotkamo, Suomussalmi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Päivitetty: 12.2.2019