suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tervon kunta

Kotipalvelu

  • Palvelu
  • Tervo
  • Julkinen palvelu

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palveluilla tuetaan kotona selviytymistä. Kotipalveluja voivat saada ikäihmiset, vammaiset ja sairaat selviytyäkseen arkipäivän askareista ja henkilökohtaisista toiminnoista kuten hygienian hoitamisesta. Kotipalvelun työntekijät seuraavat myös asiakkaan vointia ja neuvovat palveluihin liittyvissä asioissa asiakkaita ja omaisia.

Ennen kotihoidon palveluiden myöntämistä tehdään palvelutarpeen arviointi, jossa arvioidaan asiakkaan palvelun tarvetta ja toimintakykyä kokonaisvaltaisesti asiakkaan omat voimavarat huomioiden. Palveluiden myöntäminen perustuu palvelutarpeen arviointiin. Jos asiakkaalla ei ole säännöllisen kotihoidon tarvetta, hänen kotona pärjäämistään voidaan tukea tukipalveluiden avulla. Tukipalveluita ovat ateria-ja turvapuhelinpalvelut, vaatehuolto, päivätoiminta sekä asiointi- ja saattoapu.

Toimi näin

Kotihoidon sekä tukipalveluiden myöntämistä määrittävät Tervon kunnan perusturvalautakunnan hyväksymät Kotihoidon kriteerit. Kotihoitoa voi hakea kirjallisesti tai ottamalla yhteyttä kotihoitopalveluiden esimieheen tai palveluohjaajaan asiakas itse tai avun tarpeessa olevan henkilön omainen/läheinen tai muu henkilö ollessaan huolissaan ihmisen kotona pärjäämisestä.

Kenelle ja millä ehdoin

Kotihoidon kriteerit

Palvelu on maksullinen.

Maksu määräytyy palvelujen tarpeen mukaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Kotipalvelua voi saada henkilö, joka korkean iän, sairauden, vamman, synnytyksen tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen vuoksi sitä tarvitsee.

Kotipalvelu on hoivaa ja huolenpitoa, asukkaan tukemista arjessa ja hänen oman toimintakykynsä vahvistamista. Kotipalveluun voi sisältyä ateria-, vaatehuolto- ja siivouspalveluita. Kotipalvelu voi tukea lasten hoitoa ja kasvatusta ja antaa apua vanhemmuuteen.

Kotipalvelusta voidaan periä maksu, joka määräytyy palvelun tarvitsijan tulojen, perheen koon ja tarvittavan avun määrän mukaan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTervon kunta
Palvelusta vastaaTervon kunta
Alue Tervo
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Tervon kunta
Päivitetty: 1.4.2022