suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tervolan kunta

Kotipalvelu

  • Palvelu
  • Tervola
  • Julkinen palvelu

Kotipalvelu tukee ja auttaa, kun asiakas tarvitsee sairauden, vamman tai alentuneen toimintakyvyn vuoksi apua kotiin, selviytyäkseen arkipäivän askareista ja henkilökohtaisista toiminnoista. Kotipalvelun ydintehtäviin kuuluu huolehtia asiakkaan hyvästä arjesta; mm. puhtaudesta, turvallisesta lääkityksestä, ravitsemuksesta, sosiaalisten suhteiden ylläpitämisestä ja asioinneista. Lapsiperheille annettavilla kotipalveluilla tuetaan perheitä erilaisissa elämäntilanteissa.

Kotipalvelun maksu määräytyy sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistamien taksojen mukaan. Säännöllisessä kotihoidossa olevalta asiakkaalta peritään kuukausimaksutaulukon mukainen maksu ja asiakkaan kanssa laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma.

Säännöllinen kotipalvelu on säännöllisesti, vähintään 1 kertaa viikossa toistuva kotona tapahtuva hoito, josta tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma yhdessä asiakkaan kanssa. Laskutus tapahtuu sovittujen käyntikertojen perusteella ja maksu on tuloihin perustuva kuukausimaksu.

Tilapäinen kotipalvelu eroaa säännöllisestä kotipalvelusta siten että tilapäistä kotipalvelua annetaan harvemmin kuin 1 krt / vko. Tilapäistä kotipalvelua myönnetään resurssien mukaan ja on satunnaisiin tarpeisiin vastaava, ei tehdä hoito- ja palvelusuunnitelmaa. Laskutus tapahtuu tuntiperusteisesti.

Tukipalveluiden tarkoituksena on edistää ja tukea asiakkaan omatoimista suoriutumista kodissaan. Tukipalvelut täydentävät kotipalvelun antamaa henkilökohtaista huolenpitoa. Tukipalveluista peritään sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistamat maksut. Tukipalveluita ovat ateria-, sauna- ja pyykkipalvelu sekä toimintapäivät ja turvapuhelin.

Hinnat: ateriat kotiin kuljetettuna 5,40€/kpl tai kunnan toimipisteessä 4,80€/kpl, sauna 4,20€/kerta vanhusten rivitaloilla, pyykinpesu 3,5 €/kone.

Toimintapäivät järjestetään vanhainkoti Kotikullerossa tiistaisin ja keskiviikkoisin, koulujen lukuvuoden aikana. Toimintapäivien tarkoituksena on tarjota asiakkaalle mukava virkistäytymispäivä tuttavien kanssa sekä tukea kotona asumista erilaisin toimintakykyä ylläpitävin harjoittein (jumpat, älypelit, kädentaidot jne.) Mahdollisuus saunomiseen ja asiointiapuun. Hinnat: Toimintapäivät kuljetuksineen 23,00 € / kerta ja ilman kuljetusta 18,00 € / kerta. Toimintapäivien puh. 040 1519710.

Turvapuhelin tilataan vanhustenpalveluiden kautta.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Kotipalvelua voi saada henkilö, joka korkean iän, sairauden, vamman, synnytyksen tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen vuoksi sitä tarvitsee.

Kotipalvelu on hoivaa ja huolenpitoa, asukkaan tukemista arjessa ja hänen oman toimintakykynsä vahvistamista. Kotipalveluun voi sisältyä ateria-, vaatehuolto- ja siivouspalveluita. Kotipalvelu voi tukea lasten hoitoa ja kasvatusta ja antaa apua vanhemmuuteen.

Kotipalvelusta voidaan periä maksu, joka määräytyy palvelun tarvitsijan tulojen, perheen koon ja tarvittavan avun määrän mukaan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTervolan kunta
Palvelusta vastaaTervolan kunta
Alue Tervola
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Tervolan kunta
Päivitetty: 30.4.2020