suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Utsjoen kunta

Kotipalvelu - Ruoktobálvalus

  • Palvelu
  • Utsjoki
  • Julkinen palvelu

Kotipalvelua voi saada henkilö, joka korkean iän, sairauden, vamman, synnytyksen tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen vuoksi sitä tarvitsee. Jokaisen asiakkaan kanssa tehdään yksilöllinen palvelu- ja hoitosuunnitelma, jossa huomioidaan palveluiden tarve ja asiakaslähtöisyys.

Palveluita kohdennetaan niitä tarvitseville ja hoivan sekä huolenpidon tehtävät ovat ensisijaisia. Omatoimisuuden ja omien voimavarojen tukeminen kuntouttavalla työotteella on tärkeä periaate kotipalvelun työssä.

Kotipalveluun sisältyvinä tukipalveluina annetaan mm. ateria-, vaatehuolto- ja siivouspalveluita sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja. Asiakkaan kieli ja kulttuuri otetaan huomioon palveluita suunniteltaessa sekä toteuttaessa.

Tarkempia lisätietoja koti- ja tukipalveluista avopalvelun ohjaajalta puh. 040 843 6216.

Toimi näin

Koti- ja tukipalveluista saat lisätietoja avopalvelun ohjaajalta puh. 040 843 6216.

Kenelle ja millä ehdoin

Säännöllinen kotipalveluapu ja kotisairaanhoito sekä tukipalvelut suunnitellaan yhdessä asiakkaan, omaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa ja kirjataan yhteiseksi hoito- ja palvelusuunnitelmaksi.

Palvelu on maksullinen.

Kotipalvelun maksut määräytyvät palveluiden määrän, asiakkaan tulojen ja perhekoon mukaan.

Palvelu on maksullinen.

Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotipalvelusta ja kotisairaanhoidosta maksu määräytyy palvelun laadun, määrän ja palvelunkäyttäjän maksukyvyn ja perheen koon mukaan (Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista,2 luku § 3 ).

Tilapäisestä kotipalvelusta perittävät maksut:

- Tilapäinen kotipalvelu, 8 €/ tunti

- siivous (isompi siivous, ikkunanpesu yms) 20 €/ tunti

- Hoivatyöntekijän kotikäynti 2 €/ tunti

- Auttaja-Aslak kotikäynti 2 €/ tunti

Tausta ja lainsäädäntö

Kotipalvelua voi saada henkilö, joka korkean iän, sairauden, vamman, synnytyksen tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen vuoksi sitä tarvitsee.

Kotipalvelu on hoivaa ja huolenpitoa, asukkaan tukemista arjessa ja hänen oman toimintakykynsä vahvistamista. Kotipalveluun voi sisältyä ateria-, vaatehuolto- ja siivouspalveluita. Kotipalvelu voi tukea lasten hoitoa ja kasvatusta ja antaa apua vanhemmuuteen.

Kotipalvelusta voidaan periä maksu, joka määräytyy palvelun tarvitsijan tulojen, perheen koon ja tarvittavan avun määrän mukaan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaUtsjoen kunta
Palvelusta vastaaUtsjoen kunta
Alue Utsjoki
Palvelun kieletsuomi, pohjoissaame
Tekstistä vastaa: Utsjoen kunta
Päivitetty: 4.6.2021