suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pellon kunta

Kotipalvelu

  • Palvelu
  • Pello
  • Julkinen palvelu

Kotihoitoa tarjotaan sekä säännöllisesti että tilapäisesti. Kotipalvelua tarjotaan joka päivä klo 0700-2100. Kotihoidon tukipalveluja ovat muun muassa ateriapalvelu, turvapuhelin, saunotusapu, asiointiapu ja saattaja-apu.

Toimi näin

Kotihoidon palveluja haetaan kunnan palveluohjaajalta tai "Ilmoitus sosiaalipalvelujen tarpeesta" - lomakkeella, joka palautetaan palveluohjaajalle.

Kenelle ja millä ehdoin

Kotihoito edellyttää hoivan- ja huolenpidollista avuntarvetta. (mm hygienia, lääkehuolto, pukeutuminen)

Palvelu on maksullinen.

Kotihoidon maksu määräytyy hyvinvointilautakunnan hyväksymän maksutaulukon mukaan. Kotihoidon maksuun vaikuttaavathoitotuntimäärä ja asiakkaan ja puolison bruttotulot.

Tausta ja lainsäädäntö

Kotipalvelua voi saada henkilö, joka korkean iän, sairauden, vamman, synnytyksen tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen vuoksi sitä tarvitsee.

Kotipalvelu on hoivaa ja huolenpitoa, asukkaan tukemista arjessa ja hänen oman toimintakykynsä vahvistamista. Kotipalveluun voi sisältyä ateria-, vaatehuolto- ja siivouspalveluita. Kotipalvelu voi tukea lasten hoitoa ja kasvatusta ja antaa apua vanhemmuuteen.

Kotipalvelusta voidaan periä maksu, joka määräytyy palvelun tarvitsijan tulojen, perheen koon ja tarvittavan avun määrän mukaan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPellon kunta
Palvelusta vastaaPellon kunta
Alue Pello
Palvelun kieletsuomi, englanti
Tekstistä vastaa: Pellon kunta
Päivitetty: 1.11.2019