suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Parkanon kaupunki

Kotipalvelu

  • Palvelu
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Kotipalvelu on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua. Sen tavoitteena on tukea asiakasta tai perhettä arjessa selviytymisessä. Kotipalvelu toteutetaan aina yhteistyössä asiakkaan tai perheen kanssa.

Kotipalvelulla tarkoitetaan

• asumiseen

• hoitoon ja huolenpitoon

• toimintakyvyn ylläpitoon

• lasten hoitoon ja kasvatukseen

• asiointiin

• muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojensuorittamista tai niissä avustamista.

Kotipalvelua voidaan myöntää lapsiperheelle, jos lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ei ole muilla keinoin mahdollista. Kotipalvelua voidaan myöntää seuraavien syiden takia:

• sairaus

• synnytys

• vamma

• muu vastaavanlainen toimintakykyä alentava syy

• erityinen perhe- tai elämäntilanne.

Erityisellä perhetilanteella tarkoitetaan esimerkiksi perheenjäsenen kuolemaa, vanhempien eroa tai tilannetta, jossa toinen vanhemmista on vankilassa. Erityinen perhetilanne voi olla myös perheessä, jossa on kaksoset tai omainen hoidettavana.

Kotipalveluun sisältyviä tukipalveluita ovat ateria-, vaatehuolto- ja siivouspalvelut sekä sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Kotipalvelua voi saada henkilö, joka korkean iän, sairauden, vamman, synnytyksen tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen vuoksi sitä tarvitsee.

Kotipalvelu on hoivaa ja huolenpitoa, asukkaan tukemista arjessa ja hänen oman toimintakykynsä vahvistamista. Kotipalveluun voi sisältyä ateria-, vaatehuolto- ja siivouspalveluita. Kotipalvelu voi tukea lasten hoitoa ja kasvatusta ja antaa apua vanhemmuuteen.

Kotipalvelusta voidaan periä maksu, joka määräytyy palvelun tarvitsijan tulojen, perheen koon ja tarvittavan avun määrän mukaan.

Perustiedot

Palvelusta vastaaParkanon kaupunki
Alue Kihniö, Parkano
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Parkanon kaupunki
Päivitetty: 16.12.2020